Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2022
20. sep 38 Statsforvalteren i Rogaland Samling for nyansatte rådgivere i PPT Statens Hus , Møterom 1 i første etasje
22. sep 38 Statsforvalteren i Rogaland Tilsynskonferansen 2022 Ikke avklart
oktober 2022
05. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland Trygt og godt på skolen og i barnehagen Teams
20. okt 42 RVTS Vest, Statsforvaltarane i Vestland og Rogland Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep Digitalt
november 2022
09. nov 45 Statsforvalteren i Rogaland Bærekraftsuka: Oppvekstkonferansen 2022 kommer
Dato Arrangement
september 2022
20. sep Samling for nyansatte rådgivere i PPT
22. sep Tilsynskonferansen 2022
oktober 2022
05. okt Trygt og godt på skolen og i barnehagen
20. okt Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep
november 2022
09. nov Bærekraftsuka: Oppvekstkonferansen 2022