Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
oktober 2022
05. okt 40 Statsforvalteren i Rogaland På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Teams. (Påmeldte mottar lenke ila 04. oktober)
Dato Arrangement
oktober 2022
05. okt På lik linje med andre - bolig for barn og unge med nedsatt funksjonsevne