Bærekraftsuka 2022

Statsforvalteren i Rogaland arrangerer 07-11. november Bærekraftsuka hvor vi fokuserer på FNs bærekraftsmål, og hva vi kan gjøre i Rogaland for å nå dem, gjennom flere arrangementer. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.10.2022

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling frem mot 2030. 

­Bærekraftig utvikling handler om å møte dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner får dekket sine behov. 

Målene gjelder alle land i verden og har stor innvirkning på norsk politikk. Ifølge FN kan to tredjedeler av målene kun nås gjennom lokal innsats.  

Stortingsmelding 40 (2021 – 2022) Mål med mening er Norges handlingsplan for å nå bærekrafsmålene innen 2030. Her pekes det på at regionale og lokale myndigheter har et særlig ansvar for oppfølgingen av målene. Dette fordi de er tettest på befolkningen og har ansvar for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen, som har stor innvirkning på levekår og utviklingsmuligheter. 
 

Strategiske satsingsområder 

Vi har nå tre satsingsområder som alle er forankret i bærekraftsmålene – og som du blir bedre kjent med under Bærekraftsuka: 

  
Endelig program for bærekraftsuka blir lagt ut så snart det er klart. Flere av arrangementene er tilgjengelige for påmeliding via vår side Kurs og konferanser.

 

Følg Statsforvalteren i Rogaland på Facebook og Instagram. Vi legger opp til økt aktivitet i sosiale medier under Bærekraftsuka! 

Velkommen med på bærekraftsuka 2022! 

Eksternt progam (endringer kan forekomme)

Tid 

Mandag 

 

Hvor

09:00-10:30

Åpning av Bærekraftsuka 2022 

v/Bent Høie, statsforvalter i Rogaland 

Bærekraftige kommuner 

v/Kari Aina Eik, generalsekretær for internasjonale økonomiske relasjoner i FN (OiER) og leder for FN`s program for smarte, bærekraftige byer  

Fra globale mål til lokal politikk- erfaringer med bruk av FNS bærekraftsmål som ramme for utarbeidelse av samfunnsdelen i Karmøy kommune 

v/Vibeke Vikse Johnsen, rådmann og Bjørn Andersen, kommunalsjef Oppvekst og kultur

Link

Facebook live

12:00-12:30 

Webinar om framtidsfullmakter 

v/Eivind Kalvatn, Statsforvalteren 

Link  

Teams 

12:30-14:30 

Webinar om nydyrking 

v/statsforvalteren i Rogaland 

  

Link 

Teams 

13:00-14:30 

Webinar om KS sitt Fremtidsverktøy 

v/Statsforvalteren i Rogaland og KS 

Link 

Teams 

13:00 

Filmserie: Bærekraftige Rogaland- Hjelmeland kommune 

Nadiya Øie-Fenchak kom til Norge fra Ukraina og bor i Hjelmeland kommune. Hun jobber som tolk og deler sin innsikt i hvordan ukrainske flyktninger integreres i kommunen.  

Link 

Facebook 

14:00 

Lansering av webinarserie: Trygt og godt barnehagemiljø 

v/Statsforvalteren i Rogaland 

Link  

Facebook Live 

  Tid

Tirsdag 

 

  Hvor

09:00 

Lovendringene for å få til godt samarbeid rundt barn, unge og deres familier 

v/Anders K. Mygland, Statsforvalteren 

Link 

Facebook Live 

09:00-09:20

Status i arbeidet med regionalplan for klimaomstilling

v/Lene L. Kristensen, Rogaland fylkeskommune

Link 

Teams/møterom 4

09:25-09:55 

Klimabudsjett og klimaregnskap 

v/Anne Zimmer Jacobsen, Stavanger kommune 

Link 

Teams/ møterom 4 

10:00-10:15

Solenergi i Rogaland/Solsats

v/Sissel Norheim, Solsats/naturvernforbundet

Link 

Teams/møterom 4

11:00 

Mindre ulikhet- spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole 

v/Mette Sømme, Statsforvalteren i Rogaland

Link 

Facebook 

12:00-13:00

Flom og skred i et klima i endring

v/Elisabet Rui, NVE

Link

Teams

12:00 

Lovendringene for å få til godt samarbeid rundt barn, unge og deres familier 

v/Anders K. Mygland, Statsforvalteren 

Link 

Facebook Live 

13:00 

Filmserie: Bærekraftige Rogaland- Klepp kommune 

Elever ved 9 trinn, Klepp ungdomsskole høster grønnsaker ved Anda andelsgard. Skolen har en andel ved gården som de bruker aktivt i undervisningen blant annet i faget mat og helse. 

Link 

Facebook 

14:00 

Lovendringene for å få til godt samarbeid rundt barn, unge og deres familier 

v/Anders K. Mygland, Statsforvalteren 

Link 

Facebook Live 

Tid 

Onsdag 

 

Hvor 

08:30-15:30 

Marin forsøpling i Rogaland (samling for aktører i Rogaland) 

v/Statsforvalteren i Rogaland 

Link 

Friluftshuset på Orre 

10:00-15:00 

Oppvekstkonferansen: Bedre samhandling for utsatte barn, unge og deres familier 

v/Statsforvalteren i Rogaland i samarbeid med Helse Stavanger, Helse Fonna, NAV, KS, Politiet, Bufetat, Rogaland Fylkeskommune og Kriminalomsorgen 

Link 

Clarion Hotel Air, Sola/digital stream 

13:00 

Filmserie: Bærekraftige Rogaland- Time kommune

Kvernaland barnehage jobber målrettet for å bli bedre på FNs barnekonvensjon art. 3 Barnets beste og artikkel 13. Ytrings- og opplysningsfrihet. I denne filmen ser vi eksempler fra hverdagen hvor personalet jobber målrettet med forbedring og utvikling av egen praksis. Barn og ansatte har produsert filmen sammen og viser eksempler for hvordan vurdere barnets beste i personalet og hvordan medvirkning skjer i praksis

Link 

Facebook 

Tid 

Torsdag 

 

Hvor

09:00

Filmserie: Bærekraftige Rogaland- Sandnes kommune

Sandnes ungdommens kommunestyre

Link 

 

13:00 

Filmserie: Bærekraftige Rogaland -Hå kommune

Varhaug skule

Link 

Facebook 

Tid 

Fredag 

 

Hvor

10:00 

Live konferanse på Instagram: Statsforvalteren jobber med Bærekraftsmålene 2, 3, 9, 10, 14, 16 og 17 

v/Statsforvalteren i Rogaland 

Link 

Instagram Live 

13:00 

Filmserie: Bærekraftige Rogaland - Time ungdomsråd

For å nå FNs bærekraftsmål kreves det lokal innsats. Gjennom ungdomsrådet, bidrar unge i Time kommune lokalt med å innfri Bærekraftsmål:

3: God helse og livskvalitet

4: God utdanning

10: Mindre ulikhet

Link 

Facebook 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.