Oppvekstkonferansen 2022

Dato:
9. november 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Air, Sola + digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som arbeider med og for barn og unge i privat og offentlig sektor, ungdomsråd, politisk, administrativ og kommunal/fylkeskommunal ledelse.

Bedre samhandling for utsatte barn, unge og deres familier

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover. Endringene trådte i kraft 1. august 2022. Målet med endringene er å få til bedre samarbeid og samordning av tjenester til barn og unge og deres familier. Kommunene har fått en tydelig plikt til å samarbeide og avklare hvilken tjeneste som skal samordne.   

Du finner mer informasjon om lovendringene i Prop. 100 L (2020–2021) - regjeringen.no 

 

Publisert 17.02.2022

Statsforvalteren i Rogaland samarbeider med sentrale aktører på velferdsområdet om årets konferanse 

  • Helse Stavanger 
  • Helse Fonna 
  • NAV 
  • KS 
  • Politiet 
  • Bufetat 
  • Rogaland fylkeskommune
  • Kriminalomsorgen

Endringer i velferdslovgivningen 

Endringene stiller krav til ledere og beslutningstakerne i kommunene. For å hjelpe kommunene i arbeidet med samordningen har Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet utarbeidet en tverrsektoriell veileder for de nye bestemmelsene. Veilederen blir publisert 15. september 2022 og Helsedirektoratet kommer på konferansen for å presentere den. 

Påmelding 

Konferansen er både stedlig og digital. Det er begrenset med plasser i konferanselokalet vi må ta forbehold om at det kan bli fullt. Politisk og administrativ ledelse og ledere av velferdstjenestene oppfordres til å velge stedlig deltakelse. 

Stedlig deltakelse kr 900. Påmelding via dette skjema innen 17. oktober.

Digital deltakelse er gratis. Benytt påmeldingsskjema under innen 7. november.

Påmeldingsskjema

Fagområde- velg et alternativ
Sektor - velg et alternativ
Dato:
9. november 2022 10:00 - 15:00
Stad:
Clarion Hotel Air, Sola + digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Rogaland
Målgruppe:
Alle som arbeider med og for barn og unge i privat og offentlig sektor, ungdomsråd, politisk, administrativ og kommunal/fylkeskommunal ledelse.