Andfjorden

Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark utreder vern av et sjøområde mellom og utenfor Andøya og Senja. 

Publisert 24.08.2018, Sist endret 10.05.2022

Utredningsområdet berører Andøy kommune i Nordland fylke og Harstad og Senja kommuner i Troms og Finnmark fylke.

Verneplanprosessen er skissert punktvis i kolonnen til høyre. Møtereferater og relevante dokumenter er lagret under sine respektive punkter.

Kart over utredningsområdet

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 11.05.2023

Folkemøter om verneplan for Andfjorden

Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til fire folkemøter i forbindelse med høringen av forslag til marin verneplan i Andfjorden.


Publisert 11.04.2023

Marin verneplan til høring

Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har sendt forslag om oppretting av Andfjord marine verneområde i Andøy, Harstad og Senja kommuner til høring. Frist for å komme med innspill er 30. juni 2023.


Publisert 13.01.2023

Status for verneplanarbeidet per januar 2023

Den 12. januar 2023 ble forslag til verneplan for Andfjorden oversendt til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang.  


Publisert 16.06.2022

Status for verneplanarbeidet per juni 2022

Siden konsekvensutredningen ble lansert i fjor vår har Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland arbeidet med å utarbeide et forslag til marin verneplan for Andfjorden. Dette arbeidet pågår fortsatt og vi tar sikte på å få sendt forslaget på høring i løpet av høsten.


Publisert 26.04.2021, Sist endret 10.05.2022

Konsekvensutredning av marint vern i Andfjorden

Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark har i dag offentliggjort konsekvensutredningen for etablering av et marint verneområde i sjøområdet mellom og utenfor Andøy og Senja.


Publisert 28.09.2020, Sist endret 10.05.2022

Et rikt marinbiologisk mangfold i Andfjorden

I dag lanserer Havforskningsinstituttet en rapport om marinbiologisk mangfold i Andfjorden.


Publisert 11.10.2019, Sist endret 10.05.2022

Korallene i Andfjorden – marin verneplan

Koralldyrene i Steinaværkorallen i Andfjorden er kanskje noen av verdens største skapninger, og helt unik i Norge.  Nå utreder vi vern av korallrevet og ønsker at du skal være med. 


Publisert 02.10.2019, Sist endret 10.05.2022

Prosessarbeid ved utarbeidelse av utredningsprogram

I forbindelse med verneplanen skal det utarbeides et utredningsprogram som gir rammer for konsekvensutredningen og gjennomføring av verneplanprosessen. Denne har vi utarbeidet med mye involvering av flere berørte aktører.


Publisert 02.10.2019, Sist endret 10.05.2022

Hvordan skal vern i Andfjorden utredes. Vi vil høre din stemme!

Alle kan uttale seg til forslag til utredningsprogram, inkludert utvidelse av utredningsområdet. Frist for å avgi uttalelse er 15. november 2019.


Lenker

Hovedpunkter i planprosessen

Endelig vedtak i Stortinget

Sluttbehandling hos Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratets tilrådning

Fylkesmannens tilrådning

Høring

Faglig gjennomgang:

Utredningsfase:

Meldingsfase:

Oppstartfase: