Samfunnssikkerhet og beredskap

Egenberedskap Foto: DSB.
Oppdatert 13.12.2022

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.01.2023

Kommunene i Innlandet bosatte over 2500 flyktninger i 2022

Flere kommuner tok imot flere enn det de ble anmodet om å gjøre.  De største kommunene har naturlig nok bosatt flest, men alle kommunene har gjort en formidabel innsats!

 


17.01.2023

Trygghet i forberedelser

- Vi må være forberedt på å kunne håndtere det som måtte komme av hendelser enten de er korte eller langvarige. Dette var fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund sitt budskap da ca 30 beredskapsaktører møttes i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet fredag 13. januar.


04.01.2023

2023 vil kreve mer av oss

Mens romjula legger seg stille over Innlandet utfordrer den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen oss til å vise ekstra stor omsorg for hverandre i året som kommer.


15.12.2022

Høring av 14 nye verneområder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.


17.11.2022

Lytt til ungdommene!

Statsforvalterens barn og ungepanel og barneberedskapsråd fikk møte hele 11 stortings- og regjeringsrepresentanter på Stortinget 26. oktober. Ungdommene fikk følge av Statsforvalter Knut Storberget, og inntrykkene ble mange og gode. 


16.11.2022

Søndre Land øvde på trusselsituasjon

Det kommer stadig ofter inn trusler xtil skoler. Som oftes er slike trusler ikke reelle, men i følge politiet må tas på alvor. Den 3. november var dette tema da Søndre-Land kommune øvde kriseledelsen sin.


16.11.2022

Statsforvalteren ledet redningsøvelse i Sverige

Tirsdag denne uka "gikk alarmen" på Scandinavian Mountains Airport i Sälen i Sverige. Heldigvis var det kun en øvelse der nødetatene og kommuner på begge siden av grensen var med. 


10.11.2022

Våler øvde på ulykke med farlig stoff

26.oktober øvde nødetatene og Våler kommune seg på å håndtere en stor ulykke der en tankbil med ammoniakk kolliderte med en minibuss med elever fra Våler videregående skole, avdeling Våler. Kjemikalieulykker er innenfor det som kalles CBRNE-hendelser (se faktaboks).

 

07.11.2022

Stor aktivitet for økt egenberedskap

Vi er alle en del av landets beredskap og kommunene i Innlandet har i år rekordmange aktiviteter for å lære befolkningen om egenberedskap.  For å være trygge, varme og klare oss godt dersom strøm, vann og telefon blir borte, må vi ha et lager og tenke på løsninger i eget hus.   


31.10.2022

Statsforvalteren har analysert Innlandets sårbarheter

20 regionale etater har jobbet sammen for å kartlegge hva som kan true samfunnssikkerheten de kommende fire årene. Den nye risiko og sårbarhetsanalysen for Innlandet gir oss et grunnlag for å forebygge og forberede samfunnet på å håndtere eventuelle hendelser som kan oppstå.  


25.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


24.10.2022

Ny veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nylig lagt ut en revidert versjon av veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Den erstatter forrige veileder fra 2014.


21.10.2022

Lærte om strålevern og atomsikkerhet

Beredskapskoordinatorer fra kommunene i Innlandet fikk lære om strålevern og atomsikkerhet på to fagdager som Statsforvalteren i Innlandet arrangerte 5. og oktober.


21.10.2022

Vi må forberede oss på å være uten strøm i korte perioder

Statsforvalteren i Innlandet publiserer nå evalueringsrapporten etter uværet i Innlandet 19.-20. november 2021. Den viser at det er nødvendig å forberede seg på bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon. Det gjelder det offentlige, men egenberedskapen i befolkningen er også viktig.


03.10.2022

Kommuneøvelse i Lom

Lom kommune fikk øvd sin krisehåndtering fredag 23. september.  Dette var den første fysiske øvelsen vi har hatt siden pandemien.  Scenario var ras over RV15 og FV55 på grunn av mye regn og vind.  


27.09.2022

Du er en del av Norges beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer alle kommuner til å være med på Egenberedskapsuka 2022 – en kampanje der målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser. I år gjennomføres Egenberedskapsuka i uke 44, fra 31. oktober til 6. november


15.09.2022

Beredskapsplaner ved atomulykke Ukraina

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. 


12.09.2022

Forsvaret rekvirerer øvingslende i Åmot, Elverum og Våler

Forsvaret vil i perioden 16.-22. september 2022, rekvirere lende til gjennomføring av øvelsene «Home Run» og «Vega». Øvelsene vil berøre kommunene Åmot, Elverum og Våler.


09.09.2022

Fagdager beredskap

Statsforvalteren i Innlandet inviterer beredskapskoodinatorer og kommunedirektører til to beredskapsdager på Gjøvik. Den 6. oktober inviteres også deltagere på CBRN-øvelse til kompetanseheving på blant annet antomberedskap.


02.09.2022

Fjellskredberedskap - studietur til Møre og Romsdal

Fjellpartiet Skutshorn i Vang kommune i Valdres vil bli klassifisert som et høyrisikoobjekt og både kommunen og Statsforvalteren har et definert ansvar beskrevet i Nasjonal beredskapsplan for fjellskred.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel