Samfunnssikkerhet og beredskap

Egenberedskap Foto: DSB.
Oppdatert 20.12.2023

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


15.04.2024

Generelt bålforbud fra 15.april

Statsforvalteren minner om at mandag 15.april starter perioden med generelt bålforbud i Norge.


21.03.2024

Øystre Slidre øvde cyberangrep

Øystre Slidre fekk øvd på handtering av eit større cyberangrep frå ein truverdig trusselaktør. Naudetatane - politi, brann og helse var med i øvinga og kommunane i Valdresregionen deltok med ordførarar, kommunedirektørar og beredskapskoordinatorar. 


23.02.2024

Nye regler for flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har bestemt at ordningen med kollektiv beskyttelse skal forlenges med ett år. Fra 1. mars 2024 vil flyktningene som hovedregel ikke få forlenget oppholdstillatelsen hvis de i tillegg til Ukraina også er statsborger i et annet, trygt land.


16.02.2024

Evaluering etter uværet Hans – Tidlig og god innsats begrenset skader

Evalueringsrapporten fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn gjelder veinettet, varsling og det å ta imot ekstern hjelp. Statsforvalteren ser også behovet for å ha en hjemmel for å kunne ta raske og effektive beslutninger når det haster.


14.02.2024

Kontaktmøte samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til det årlige kontaktmøte med kommuner og andre beredskapsaktører i Innlandet. Beredskapsfaglig møtepunkt med deling av informasjon og erfaringer.


09.02.2024

Kongsvinger viste frem både unge og voksne krefter

På kommunebesøk i Kongsvinger fortalte både elever og lærere hvordan de tester kunstig intelligens for å øke kvaliteten på det de gjør. Energi til industrien og inntektssystemet var også tema som ordfører Elin Såheim Bjørkli og kommuneledelsen tok opp, før vi ble fulladet av både energi og vafler på Seniorsenteret.


01.02.2024

Felles plan for evakuert-og pårørendesenter

Gjøvik-regionen har, i samarbeid med Innlandet Politidistrikt utarbeidet en felles plan for evakuerte og pårørende i en krise. Et evakuerte- og pårørendesenter (EPS) er et sted hvor kommunen og politiet kan ta imot, registrere og følge opp, fortrinnsvis fysisk uskadde, evakuerte fra et skadested og eventuelt gjenforene de med sine pårørende. Den er nylig revidert.


13.01.2024

Dovre har verdier for framtida

I Dovre er skolen et pulspunkt – med en rykende fersk suksess som Statsforvalteren ville markere på kommunebesøket. Jo lenger nord i Gudbrandsdalen man kommer, jo oftere kommer man til landsfinalen i NRKs Klassequiz!


09.01.2024

Test av nødvarsel

Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.


22.12.2023

Øvelse Advent - alle kommunene øver

Det er 1.desember og mange kommuner i Innlandet gjennomfører i dag beredskapsøvelsen «Advent».  Det er en diskusjonsøvelse som Statsforvalteren har lagd et øvingsopplegg for. Alle kommunene bruker samme scenario i øvelsen. Det er håndtering av evakuering og test av kommunens motstandskraft.


18.12.2023

Endringer i regelverk for flyktninger fra Ukraina

Fra og med 12. desember 2023 ble det strammet inn på adgangen til å reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse.


05.12.2023

2614 flyktninger bosatt i Innlandet i år

I fjor ble det bosatt 2450 flyktninger. Til sammen har Innlandet nå bosatt like mange som det bor i Tynset kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ba kommunene i Innlandet om å bosette 3015 flyktninger i 2023. Kommunene vedtok å bosette 2960 og nå er altså 2614 bosatt.


01.12.2023

Øvelse Advent - alle kommunene øver

Det er 1.desember og mange kommuner i Innlandet gjennomfører i dag beredskapsøvelsen «Advent».  Det er en diskusjonsøvelse som Statsforvalteren har lagd et øvingsopplegg for. Alle kommunene bruker samme scenario i øvelsen. Det er håndtering av evakuering og test av kommunens motstandskraft.


20.11.2023

Lillehammer - utfordringer og muligheter

Rammen for besøket var Lillehammer brannstasjon som ble åpnet 27. november 2021. Stasjonen er for kommunene i Lillehammer regionen; Lillehammer, Øyer og Gausdal. Kommune CERT, flyktninger, digitalisering og velferd sto på programmet.


13.11.2023

Viktig å gjøre grep for å unngå større press i samfunnet

I Fylkesberedskapsrådet fredag ble alle bedt om å gjøre det de kan på sitt felt for at samfunnet skal klare å håndtere de store ankomstene av flyktninger.

 


10.11.2023

Heimevernet øver på Hedmarken

Heimevernet øver i Stange, Hamar, Løten, Elverum og Ringsaker kommune i tidsrommet 11. - 17. november.


30.10.2023

Hvor godt forberedt er du på en eventuell krise?

I dag starter den årlige egenberedskapsuka. Uka har som mål å gjøre oss bedre rustet til å stå imot kriser. Har du et egetberedskapslager og har du tenkt gjennom hvordan du skal håndtere ett langvarig strømbrudd?


25.10.2023

Nå får Innlandsungdommen en helt spesiell skoletime

Kronprinsparet ville at de unge skulle få gavene da de fylte 50. Nå er gaven fra Statsforvalteren i Innlandet klar – en digital skoletime om trygghet, beredskap og sikker informasjon, som er laget av og for ungdommer fra Innlandet.


29.09.2023

Gaven til Kronprinsparets 50 års-markering i boks

Gaven er en digital skoletime for elever i Innlandet der utenriksminister Anniken Huitfeldt, statsforvalter Knut Storberget og Statsforvalteren sitt barne- og ungepanel reflekterer over ny sikkerhetspolitisk situasjon.


21.08.2023

Opprydding etter uværet "Hans" - støtteordninger og veiledning

Dette er en samleside for økonmiske støtteordninger og veiledning i forbindelse med opprydding etter uværet "Hans". Vi vil legge ut informasjon fortløpende på siden.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel