Rovvilt

Oppdatert 08.04.2024

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer


Publisert 31.05.2024

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2024

Årets brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2024 er ferdig.


Publisert 18.04.2024

Informasjonsmøte om skadefelling av store rovdyr

Det blir arrangert et digitalt informasjonsmøte om skadefelling av store rovdyr i Innlandet i forkant av årets beitesesong 24. april kl. 19:00.


Publisert 05.04.2024

Status lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen pr. 5 april 2024

Den genetisk viktige ulven, V1157, er nå flyttet inn i ulvesona ifølge nyhetsartikkel på Miljødirektoratet sine hjemmesider. Her følger litt informasjon om status for lisensfelling ulv utenfor ulvesonen i Innlandet. 


Publisert 03.04.2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 3. april.


Publisert 27.03.2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 27. mars.


Publisert 21.03.2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 21. mars.


Publisert 14.03.2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 13. mars.


Publisert 08.03.2024

Ny midlertidig avgrensing av lisensfellingsområde for ulv utenfor ulvesona

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i både region 5 Hedmark og region 3 Oppland. Endringen gjelder fra 8. mars.


Publisert 07.03.2024

Lisensfelling ulv stanses midlertidig i nye områder i region 5 Hedmark

Ut fra ulvens områdebruk den siste tiden er det behov for å midlertidig stanse lisensfelling av ulv i nye områder i region 5 Hedmark.

 


Publisert 27.02.2024

Kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland 2024- endring fra 29. februar og 1. mars.

Det er åpnet for kvotejakt på gaupe i region 3/Oppland i 2024. Det vil være litt endringer i enkeltbestemmelser knyttet til kvotejakta i region 3 Oppland gjeldende både fra 29. februar og 1. mars som vi ber kvotejegerne være ekstra oppmerksomme på.  


Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 20.august - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: 948 00 525
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai