Folk og samfunn

Oppdatert 20.12.2022

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.

Statsforvalteren ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Vi kan ikke sende deg vedtaksbrev eller sensitiv informasjon på e-post fordi det ikke er sikkert nok. En digital postkasse er sikker, og her kan du lagre posten din så lenge du ønsker. Det finnes to leverandører av digital postkasse, e-Boks og Digipost. Velg digital postkasse på nettsiden til Norge.no.

Vis mer


23.11.2023

Sør-Fron

Ny skole er på trappene i Sør-Fron og de har stort fokus på barn og unge i kommunen. Bosetting og integrering av flyktninger er et arbeid som de legger ned mye og godt arbeid i. Dette var noen av temaene som var oppe da Statsforvalteren besøkte Sør-Fron på sin kommunerunde 22. november.


22.11.2023

H.K.H Kronprins Haakon deler ut pris til Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole er tildelt Dronning Sonjas skolepris for 2023. Den 30. november kommer H.K.H Kronprins Haakon for å overrekke prisen og få høre mer om hvordan skolen jobber med inkludering og likeverd.

 


22.11.2023

Anbefaler sesongvaksine mot influensa og covid-19

Vinterens bølge av covid-19 er i full gang, og influensasesongen er ventet rett rundt hjørnet. Det haster nå med å få vaksinert risikogrupper, sier assisterende fylkeslege Ragne Stauri.


13.11.2023

Viktig å gjøre grep for å unngå større press i samfunnet

I Fylkesberedskapsrådet fredag ble alle bedt om å gjøre det de kan på sitt felt for at samfunnet skal klare å håndtere de store ankomstene av flyktninger.

 


04.11.2023

Se bilder fra Statsborgerseremonien på Lillehammer

Her kan du se bilder fra Statsborgerseremonien i Håkons Hall på Lillehammer 4. november 2023. 


04.11.2023

170 glade nye statsborgere i Håkons Hall på Lillehammer

De nye statsborgerne kommer fra 40 ulike land og er bosatt over hele Innlandet. 23 ordførere/varaordførere var også tilstede for å feire sammen med sine innbyggere.


29.10.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Hanne Mette Lundberg

Medaljen ble delt ut av ass. statsforvalter Sigurd Tremoen i forbindelse med en tilstelning på Elgstua på Elverum, lørdag 28. oktober.


25.10.2023

Nå får Innlandsungdommen en helt spesiell skoletime

Kronprinsparet ville at de unge skulle få gavene da de fylte 50. Nå er gaven fra Statsforvalteren i Innlandet klar – en digital skoletime om trygghet, beredskap og sikker informasjon, som er laget av og for ungdommer fra Innlandet.


21.10.2023

Se bilder fra Statsborgerseremonien i Elverum

Her kan du se bilder fra statsborgerseremonien lørdag 21. oktober i Elverum.


21.10.2023

Innlandet trenger flere innbyggere – i dag feiret vi 130 nye statsborgere i Elverum

Fra august i fjor til august i år har vi i Innlandet fått 1550 nye statsborgere, fra 88 forskjellige land og de er bosatt i 45 av Innlandets 46 kommuner. Vi har stort mangfold i våre kommuner i Innlandet og kommunene trenger dere, sa statsforvalter Knut Storberget.


20.10.2023

Også fiendens barn er barn

Hvert sjette barn i verden i dag vokser opp i krig og konflikt. Aldri før har så mange mennesker vært på flukt og 50 millioner av dem er barn. Et nesten umulig tall å forstå. Krigføring – som bestemmes og utføres av voksne – fratar barn deres grunnleggende rettigheter og mulighet for ei god framtid. 


09.10.2023

Kongens fortjenestmedalje tildelt Dag Rune Raaberg

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen under en tilstelning på Svullrya i Grue, mandag 9. oktober.


04.09.2023

H.M. Kongen besøker Fåvang

H.M. Kongen besøker de flomrammede områdene i Ringebu torsdag 7. september kl.18.00. 


29.08.2023

Kongens fortjenstmedalje tildelt Ola Grønn-Hagen

Medaljen ble delt ut av assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen på Tynset tirsdag 29. august 2023.


21.08.2023

Opprydding etter uværet "Hans" - støtteordninger og veiledning

Dette er en samleside for økonmiske støtteordninger og veiledning i forbindelse med opprydding etter uværet "Hans". Vi vil legge ut informasjon fortløpende på siden.


18.08.2023

Pass på smittevernet etter ekstremværet "Hans"

Ta høyde for at alt som har vært i kontakt med flomvann kan være forurenset og gi risiko for smitte. 

 


16.08.2023

Kronprinsparet besøker flomrammede i Innlandet

Torsdag 17. august besøker Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen flomrammede områder på Østre Toten. Senere på dagen vil Kronprinsen også besøke flomrammede i Ringebu kommune.


11.08.2023

H.K.H. Kronprinsen besøker flomframmede områder i Innlandet og Viken

Kronprins Haakon besøker de flomrammede områdene i Hole, Ringerike og Søndre Land lørdag 12. august.


04.07.2023

Statsforvalteren avslår søknad om å gi Svatsum status som typisk turiststed hele året

Svatsum har allerede status som typisk turiststed i ukene som omfatter vinterferien, påsken, sommeren og høstferien. Statsforvalteren mener at det ikke er dokumentert at salget hovedsakelig skjer til turister hele året.


19.06.2023

Kongens fortjenstmedalje til Kai Henning Stensrud

Medaljen ble delt ut av velferdsdirektør Eli Blakstad på et arrangement i Kolbu søndag 18. juni 2023. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel