Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


25.02.2021

Invitasjon til digitalt møte - kvalitetsreformen "Leve hele livet" inn i kommuneplanen

Møtet er en oppfølging av samlingen i desember 2020 hvor intergrering av Leve hele livet i kommunenes planer var tema.


17.02.2021

Oppløftende om tilstanden i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Innlandet

Den sentrale koordineringsgruppa for utsatte barn og unge samler data fra kommunene om disse tjenestene – her er en kort oppsummering for Innlandet.


16.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre

Regjeringen viderefører tilskuddene til tiltakspakke for sårbare eldre i 2021.


12.02.2021

Smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

Kommunene i Innlandet har vært ulikt rammet av covid-19 viruset, og har dermed forskjellig erfaring med håndtering av smitte i helsetjenestene. Statsforvalteren har på oppdrag fra Helsetilsynet fulgt opp smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

 


11.02.2021

Kongens fortjenstmedalje tildelt Rigmor Noer

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget på Kongsvinger Festning torsdag 11. februar.


05.02.2021

11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg

Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til at pårørende blir ivaretatt.


05.02.2021

Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kunngjøring av tilskudd: Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov.


05.02.2021

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge

Kunngjøring av tilskudd: Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging.


05.02.2021

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning

Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge, covid-19


02.02.2021

Flere saker om tap av retten til å drive for det offentliges regning også i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet har den siste tiden startet flere tilsynssaker om helsepersonells tap av retten til å drive for Helfos eller NAVs regning.


02.02.2021

Tilskudd for velferdsteknologi

Tilskudd til implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift.


21.12.2020

Endelig tildeling av tilskudd - tiltakspakke sårbare eldre

Til sammen er det i høst tildelt ca. 33 millioner kroner til 12 frivillige organisasjoner og 41 kommuner for å legge til rette for aktiviteter, sosiale møter og trygge og smittevernsikre besøk i Innlandet.


17.12.2020

Tilskuddsordninger 2021

Informasjonsmøte om Fylkesmannens ulike tilskuddsordninger som virksomhetsområde 1 forvalter.


19.11.2020

Samarbeidsmøte på tvers av landegrensa

Värmland, Dalarna og Innlandet møttes onsdag i Grensekomiteen. Forsterket samarbeid og dialog med store muligheter for utvikling av sosiale relasjoner og næringsliv på begge sider av grensen var gjennomgangsmelodien.


12.11.2020

Regionmøtene og statsborgerseremoniene er utsatt

På grunn av koronasituasjonen er Fylkesmannens regionmøter utsatt inntil videre. Dette gjelder også statsborgerseremoniene med fysisk frammøte.


11.11.2020

Har du spørsmål om innreise fra utlandet og karantene?

På regjeringens nettsider finner du fakta om karantenehotell, krav om negativ covid19-test ved innreise og de andre smittevern-tiltakene overfor innreisende til Norge. En stor del av smitteutviklingen i landet kommer nå fra importsmitte.


11.11.2020

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021

Kunngjøring av tilskudd til styrking av kommunalt rusarbeid for 2021


08.11.2020

Anbefaling til videregående; munnbind på trange busser som krysser kommunegrenser

Skoleskyss, sjukehuskapasitet og samordning av koronaregler i regionene våre. Dette var temaer som kom opp da Fylkesmannen hadde møte med alle kommunene i Innlandet, fylkeskommunen og sjukehuset fredag.


02.11.2020

Fylkesmannen følger nøye med på utbruddet i Åsnes og Våler og andre utbrudd i Innlandet

- Det er nå avgjørende at vi alle respekterer reglene om å ha maks fem på besøk og så få nærkontakter som mulig, sier fylkesmann Knut Storberget. Han påpeker at én uheldig sammenkomst kan være nok til at viruset sprer seg i en smittefri kommune.


29.10.2020

FHI til Fylkesberedskapsrådet: -Viktig å slå til i rett tid

Smittevernet er forsterket på flere skoler og sjukehus i Innlandet. Fylket har nå 61 nye smittede pr 100.000 innbyggere over de siste to ukene, og bare Oslo og Vestland har høyere smitte.

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontaktpersoner