Naturmangfold

Vet du at vi har regnskog i Trøndelag? At verdens største ugle, hubroen finnes i fylket? Eller at den 4 meter lange håkjerringa svømmer rundt i den rike Trondheimsfjorden? Vet du at billen elvesandjeger og nesten 100 andre insekter kan forsvinne fra elvebreddene langs Gaula hvis vi fortsetter å dyrke og bygge langs elva?

 

Fjellreven er her fortsatt fordi vi har tatt vare på den! Foto: Beate Sundgård

Nesten 300 dyr og planter kan forsvinne fra Trøndelag fordi vi ødelegger leveområdene deres. Vi hos Fylkesmannen jobber for å ta vare på naturen i fylket vårt. Fjellreven var nesten borte fra norsk natur fordi vi jaktet for mye på den. Nå er den tilbake fordi vi tar bedre vare på den. Gå inn på de ulike temaene over og les om trøndersk natur og hvordan vi jobber for å ta vare på mangfoldet i den.

Ansvarlig for tekst og bilder: Beate Sundgård og Gry Tveten Aune.

 

Naturmangfold

Genetisk mangfold er er den enkelte art sin livsforsikring
Artsmangfold er økosystemenes livsforsikring
Mangfoldet av økosystemer er vår livsforsikring