Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen til venstre kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!


01.03.2021

Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - BAA4 og BAA5 - Rennebu kommune

På vegne av Nye Veier AS har Rambøll søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser på to lokaliteter (BAA4 og BAA5) i Rennebu kommune


23.02.2021

Sliter med å nå bestandsmålet for bjørn

Bestandsmålet for bjørn i Møre og Romsdal og Trøndelag er tre årlige ynglinger, men dette målet er ikke nådd. Nå viser ny forskning at forvaltningsområdene er store nok, men at bjørnejakta i Sverige gjør det vanskelig å nå bestandsmålet.


19.02.2021

Søknad om ny utslippstillatelse for Røra Fabrikker AS i Inderøy kommune.

Røra fabrikker AS søker om ny utslippstillatelse for fabrikken i Inderøy kommune.

 


05.02.2021

Høring - Søknad om tillatelse til utfylling ved Spillumstranda industriområde - Namsos kommune

Statsforvalteren i Trøndelag mottok 18.12.2020 søknad fra Trondheim Havn IKS om utfylling ved Spillumstranda i Namsos kommune


04.02.2021

Ulovlig forsøk på felling av kongeørn

Statsforvalteren i Trøndelag anmelder forsøk på ulovlig felling av kongeørn etter at ei kongeørn som ble fanget inn i Snåsa kommune tirsdag den 2. februar 2021, hadde hagl i kroppen.


01.02.2021

Grøntvedt Nutri AS får utslippstillatelse

Statsforvalteren i Trøndelag innvilger søknaden fra Grøntvedt Nutri om tillatelse til produksjon av fiskemel og fiskeolje i Ørland kommune. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før også tillatelser etter annet lovverk er på plass.


29.01.2021

Gaupejakt 2021

Gaupejakta startet den 1. februar og varer til 31. mars eller til kvoten er fylt. Rovviltnemnda har vedtatt en kvote på 30 gauper (hvorav maksimalt 10 voksne hunndyr) og fordelt startkvoter på nærmere bestemte områder i Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg er det for noen områder vedtatt kvotefri jakt på gaupe.

Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i møte den 11. mars 2021.

 

Informasjon om kvoten finner du på telefon; 73 19 92 27 og/eller i kart (https://kart.gislink.no/gaupe).


29.01.2021

Søknad om endring av tillatelse - mellomlagring av avfallsballer og mottak av fritidsbåter - Trondheim sorteringsanlegg - Lia - Trondheim

Franzefoss Gjenvinning søker om å lagre avfallsballer (RDF) i stenden for bunnaske, og mottak og sanering av fritidsbåter på bedriftens anlegg i Brattsbergveien - Lia - Trondheim kommune


28.01.2021

Rovvilterstatning for sau og tamrein 2020

Statsforvalteren i Trøndelag har sluttbehandlet 314 søknader om erstatning for tap av rein eller sau til fredet rovvilt i 2020. I alt ble det utbetalt 29.3 millioner kroner til saue- og reineiere for tap av dyr til fredet rovvilt.


28.01.2021

Søknad om tillatelse - drift av deponi for rene masser - S2 - Trondheim kommune

Pro Invenia AS har, på vegne av Solberg Maskin AS, søkt om tillatelse etter forurensningsloven til drift av deponi for rene masser (S2 - Tulluan-Midtigården) i Trondheim kommune


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.

Kvoteinformasjon gaupejakt 73199227

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for gaupe i forbindelse med gaupejakta i Trøndelag.

Kvoteinfo lisensfelling 73199228

Telefonsvarer med oppdatert kvoteinformasjon for lisensfelling av jerv,  ulv og bjørn.