Miljø og klima

Oppdatert 03.03.2023

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Statsforvalteren skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer

Det er vår oppgave å ta vare på trøndersk natur - på dyrene, plantene og alt det andre livet i den. Vi tar også vare på din og min helse og velferd.

Blåvingevannnymfe. Foto: Bjørn Rangbru

Vi jobber for at vi i Trøndelag har et levende hav og en rik kyst, livskraftige elver og innsjøer, frodige våtmarker, mangfoldige skoger, storslåtte fjellandskap og verdifulle kulturlandskap. Vi tar vare på din og min helse og velferd gjennom å legge til rette for et godt by- og bomiljø, et aktivt friluftsliv og et stabilt klima. I tillegg bidrar vi til at du og jeg kan leve i et giftfritt miljø og puste inn ren luft. 

På menyen over kan du lese mer om våre oppgaver og hva vi tar vare på. Hvis du har spørsmål  eller ønsker å snakke med oss, så ta gjerne kontakt!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

21.09.2023

Kverva – søknad fra Nutrimar AS om midlertidig tillatelse til økt produksjon i biproduktanlegget – Frøya kommune

.


20.09.2023

Søknad om tillatelse til økt produksjon ved lakseslakteriet på Langneset - Nærøysund kommune

SinkabergHansen AS søker om en økning av produksjonen fra 65 000 tonn råstoff av laks til 180 000 tonn råstoff.


20.09.2023

Søknad om tillatelse – etablering av snødeponi – Lerkehaug – Veidekke Industri AS - Steinkjer kommune

Veidekke Industri AS søker om tillatelse etter forurensingsloven til etablering og drift av snødeponi.


19.09.2023

Søknad om tillatelse – etablering av snødeponi i Russervegen 12 – Verdal kommune

Verdal kommune søker om tillatelse etter forurensingsloven til etablering og drift av snødeponi.


15.09.2023, Endret 21.09.2023

Høringssvar til revidering av forvaltningsplan for rovvilt

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har gjennomført offentlig høring av utkast til revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6. Høringsuttalelsene finner dere her.


06.09.2023

Begrenset høring - søknad om midlertidig endre tillatelse - sorteringsanlegg - Jullumstrø - Isak D. Westgaard As - Stjørdal

Statsforvalteren har mottatt en søknad om endring av driftstid og lagringsmengde ved Jullum avfallsanlegg i Stjørdal kommune


05.09.2023

Søknad om endring av Tranamarka deponi fra Steinkjer kommune.

Statsforvalteren har mottatt en søknad om endring av Tranamarka deponi fra Steinkjer kommune.


23.08.2023

Markering av 100-årsjubileet for Fokstumyra naturreservat

I år er det 100 år siden Fokstumyra naturreservat på Dovrefjell ble opprettet. Jubileet ble markert med et arrangement på Fokstumyra torsdag 17. august.


14.08.2023

SMS-tjeneste lisensfelling og kvotejakt

SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt

Statsforvalteren i Trøndelag tar nå i bruk SMS-tjeneste for lisensfelling og kvotejakt.

Vi ber om at alle som planlegger å delta i lisensfelling av jerv og ulv, samt kvotejakt på gaupe registrerer seg for å motta SMS.


03.08.2023

Søknad om tillatelse – mudring, sprenging og utfylling i sjø – Siholmen – Servicebrygga AS - Frøya kommune

Servicebrygga AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring, sprenging og utfylling i sjø i forbindelse med opparbeidelse av gjestehavn for småbåter på gnr/bnr 23/124 og 23/17 ved Siholmen i Frøya kommune.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Vakttelefon rovvilt 93060221

Ringes ved påskyting/felling av rovvilt og for å søke om akutte forebyggende tiltak eller skadefelling.

Vakttelefonen er bemannet i tiden:

1. juni - 15. oktober kl. 07.00 - 22.00.

2. januar - 31. mai og 16. oktober - 23. desember kl. 09.00 - 19.00

24. desember - 1. januar kl. 10.00 - 14.00 

Utenom disse tidene anbefaler vi å sende en melding til vakttelefonen, og vi tar kontakt.