20.06.2024

Varsel om oppstart av verneplanarbeid - 3 nye skogområder i Innlandet

Statsforvalteren vil med dette gi varsel om oppstart av arbeid med opprettelse av to nye naturreservater i Innlandet, samt endring i vernestatus for ett eksisterende naturreservat. Høringsfrist er 16. august 2024.


20.06.2024

Høring – Søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Moelven Trysil AS – sagbruk og treimpregnering i Trysil kommune

Moelven Trysil AS søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet i Trysil i Trysil kommune

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren. Frist for innsending er 2. august 2024.


20.06.2024

Høring – Søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Alvdal Skurlag AS – høvleri og treimpregnering i Alvdal kommune

Alvdal Skurlag AS søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet på Alvdal i Alvdal kommune

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren. Frist for innsending er 2. august 2024.


20.06.2024

Høring – Søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Moelven Østerdalsbruket AS – sagbruk og treimpregnering i Stor-Elvdal kommune

Moelven Østerdalsbruket AS søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven for sin virksomhet på Koppang i Stor-Elvdal kommune

Alle kan sende innspill og kommentarer til søknaden til Statsforvalteren. Frist for innsending er 2. august 2024


19.06.2024

Dystingbo AS får ikke konsesjon på landbrukseiendom på Hamar

Konsesjonsloven åpner ikke for at Dystingbo As kan få konsesjon på landbrukseiendom i Hamar.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier