03.02.2021

Korona i Trøndelag

Klikk her for å finne kart over smitten i Trøndelag, lenker og informasjon fra Statsforvalteren.

Råd og informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.

24.11.2021

Derfor er det priskontroll på landbrukseiendommer

For å kunne overta en landbrukseiendom som er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier ha en tillatelse for å kunne overta eiendommen. Er det en større eiendom med landbruksformål gjelder også bestemmelsene om priskontroll.


22.11.2021

Beitebruk i utmark

I Trøndelag finnes det 92 beitelag som organiserer beitedriften rundt om i fylket. Organisert beitebruk skal legge til rette for en rasjonell utnytting av utmarksbeitene og redusere tap av dyr på beite.


19.11.2021

Oppfriskningsdose til alle over 65 år før jul

Helse- og omsorgsministeren ber kommunene gi alle over 65 tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine før jul. Hun ber også kommunene om å sørge for at seksten- og syttenåringene nå får sin andre vaksinedose.


17.11.2021

Jordvern

Før sommerfeiren vedtok Stortinget en ny nasjonal jordvernstrategi med et innskjerpet jordvernmål. Ny målsetting er at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 daa, og at dette skal nås innen 2025.


17.11.2021

Mulige smitteverntiltak i skoler

Vi har fortsatt en utfordrende smittesituasjon i fylket og Statsforvalteren i Trøndelag har mottatt mange henvendelser med spørsmål om hvilke tiltak som er mulig å benytte i skolene nå.  


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier