28.09.2022

Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har offentliggjort at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris i 2022-2023. Prisen deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap.


08.09.2022

På besøk hos framoverlente kommuner i Namdalen

Tirsdag og onsdag denne uken besøkte Statsforvalteren i Trøndelag henholdsvis Høylandet og Overhalla kommune.


08.09.2022

Statsforvalterens kartlegging av fylkets barneverntjenester er nå klar

For mange ansatte i barnevernet slutter, og mange tjenester sliter med rekruttering og høyt sykefravær. Det viser en kartlegging av tilstanden i det kommunale barnevernet i Trøndelag gjennomført i vår.


02.09.2022

Sperregjerdet i Tufsingdal i ferd med å bli ferdigstilt

Forespørsel om å endre gjerdetraseen i Tufsingdal ble godkjent av Landbruks- og matdepartementet. Sperregjerdet ferdigstilles i løpet av kort tid.


24.08.2022

Psykososial oppfølging etter masseskytingen i Oslo

Statsforvalteren oppfordrer kommunene til å legge ut informasjon på sine nettsider om hvordan tilbudet om psykososial oppfølging er organisert, og hvordan innbyggerne kan ta kontakt.


19.08.2022

Utveksler erfaringer på samiske saker

Både Statsforvalteren og fylkeskommunen i Trøndelag har en rekke oppgaver og ansvarsområder som berører sørsamiske interesser. Derfor møtes institusjonene med jevne mellomrom for å dele erfaringer og utveksle informasjon.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier