08.02.2023

Åpent møte på Tautra om Ramsar-område

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til åpent møte på Tautratun i Frosta kommune torsdag 9. februar kl 18.00 om Ramsar-området Tautra og Svaet. Møtet er i forbindelse med at utkast til forvaltningsplan og besøksstrategi er på høring fram til 1. mars i år.


03.02.2023

Lahkoe biejjine- Gratulerer med dagen!

6. februar er den samiske nasjonaldagen. I år er det 30 år siden dagen ble feiret for første gang, og 20 år siden dagen ble offisiell flaggdag i Norge.


02.02.2023

Verdens våtmarksdag

Verdens våtmarksdag feires den 2. februar hvert år for å markere datoen for opprettelsen av Ramsarkonvensjonen. Det er en avtale mellom landene om ivaretakelse av våtmarker i bred forstand; både som leveområde for flora og fauna, og som viktig naturressurs for mange mennesker.


02.02.2023

Kvotejakta i Trøndelag 2023 – stengt etter første dag

Allerede første jaktdag ble kvotene for gaupejakta i Trøndelag, Møre og Romsdal fylt. Statforvalteren stanset derfor kvotejakta samme dag som den ble åpnet.


01.02.2023

Stedlig tilsyn med Helseplattformen ved St. Olavs hospital

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag vil i fellesskap gjennomføre stedlig tilsyn ved St. Olavs hospital.


27.01.2023

Matnyttig fagdag i Berlin!

Det ble en matnyttig, spennende og interessant dag, med gode innlegg, gode smaker og god tid til dialog og nettverksbygging, sier seniorrådgiver Liv Gystad hos Statsforvalteren i Trøndelag


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier