Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer som har behov for hjelp
14. mai Eldre ut på middag Eldre over 65 år som bor i eget hjem
12. apr Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid - rus og psykisk helse Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
01. apr Tilskudd: Kompetanseheving, innovasjonsprosjekt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 2021 Kommuner
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre Sårbare eldre
22. mar Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19 Elever/lærlinger/lærekandidater i offentlige grunn- og videregående skoler i Innlandet
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
12. mar Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
01. mar Svømmetilskudd for barnehager 2021 Kommuner, frivillige organisasjoner (svømmeklubber) og barnehager.
01. mar 11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
01. mar Tilskudd for velferdsteknologi Kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet eler som kan integrere velferdsteknologi i sin helse- og omsorgstjeneste,
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Kommuner
Søknadsfrist Tittel
10. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
14. mai Eldre ut på middag
12. apr Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid - rus og psykisk helse
01. apr Tilskudd: Kompetanseheving, innovasjonsprosjekt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 2021
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre
22. mar Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning
12. mar Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge
01. mar Svømmetilskudd for barnehager 2021
01. mar 11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg
01. mar Tilskudd for velferdsteknologi
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021