Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid Barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer som har behov for hjelp
14. mai Eldre ut på middag Eldre over 65 år som bor i eget hjem
12. apr Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid - rus og psykisk helse Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
01. apr Tilskudd: Kompetanseheving, innovasjonsprosjekt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 2021 Kommuner
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre Sårbare eldre
22. mar Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19 Elever/lærlinger/lærekandidater i offentlige grunn- og videregående skoler i Innlandet
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
12. mar Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar Svømmetilskudd for barnehager 2021 Kommuner, frivillige organisasjoner (svømmeklubber) og barnehager.
01. mar 11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
01. mar Tilskudd for velferdsteknologi Kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet eler som kan integrere velferdsteknologi i sin helse- og omsorgstjeneste,
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Kommuner
Søknadsfrist Tittel
10. jun Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
14. mai Eldre ut på middag
12. apr Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid - rus og psykisk helse
01. apr Tilskudd: Kompetanseheving, innovasjonsprosjekt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 2021
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre
22. mar Tilskudd til digital hjemmeundervisning i forbindelse med covid-19
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge
12. mar Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
01. mar Svømmetilskudd for barnehager 2021
01. mar 11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg
01. mar Tilskudd for velferdsteknologi
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021