Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Eldre ut på middag

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
14. mai 2021 23.59
Målgruppe:
Eldre over 65 år som bor i eget hjem
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommunene i Innlandet
Foto: John R. Perry fra Pixabay
Foto: John R. Perry fra Pixabay

Kommuner kan søke om tilskudd for å tilby billig middag for eldre som ønsker å spise sammen med andre. Formålet er å motvirke psykiske og fysiske konsekvenser av sosial isolasjon.

Publisert 06.04.2021

Kommunene oppfordres til å samarbeide med frivillige lag og foreninger i tillegg til det lokale næringslivet. Spisestedene skal tilby billige middager for hjemmeboende eldre samt transport til og fra spisestedet der dette er nødvendig. Egenandel for en hovedrett som holder restaurantstandard settes til maksimalt kr.125,-. Taxi/transport skal fullfinansieres gjennom tilskuddsordningen. Tiltaket skal fortrinnsvis gjennomføres i løpet av en uke våren 2021 eller så snart det er forsvarlig med hensyn til smittevern.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
14. mai 2021 23.59
Målgruppe:
Eldre over 65 år som bor i eget hjem
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommunene i Innlandet