Eldre ut på middag

Søknadsfrist:
14. mai 2021 23.59
Målgruppe:
Eldre over 65 år som bor i eget hjem
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommunene i Innlandet
Foto: Statsforvalteren i Innlandet.

Nå kan kommunene i Innlandet søke om tilskudd til å invitere eldre ut på middag sammen med andre. Formålet er å ta vare på våre eldre som på grunnlag av pandemien har kjent på ensomhet. Det å dele et måltid med andre gir økt matglede og livsgnist.

Publisert 06.04.2021

Kommunene oppfordres til å samarbeide med frivillige lag og foreninger i tillegg til det lokale næringslivet. Spisestedene skal tilby billige middager for hjemmeboende eldre samt transport til og fra spisestedet der dette er nødvendig. Egenandel for en hovedrett som holder restaurantstandard settes til maksimalt kr.125,-. Taxi/transport skal fullfinansieres gjennom tilskuddsordningen. Tiltaket skal fortrinnsvis gjennomføres i løpet av en uke våren 2021 eller så snart det er forsvarlig med hensyn til smittevern.

Statsforvalteren i Innlandet har i forbindelse med Covid 19 et inspirasjonskorps for å sette fokus på trivsel og livsglede hos personer i risikogruppen over 65 år som har fått endret hverdagen sin som følge av virusutbruddet. Dette tiltaket er veldig viktig i denne sammenheng.

Søknadsfrist:
14. mai 2021 23.59
Målgruppe:
Eldre over 65 år som bor i eget hjem
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Innlandet
Hvem kan søke:
Kommunene i Innlandet