Inspirasjonskorpset

Over 80.000 personer i Innlandet er over 65 år, og mange har nå fått hverdagen endret på grunn av koronaviruset. Å fremme helse og trivsel blant de eldre – og inspirere de som hjelper dem i hverdagen, er målet for Inspirasjonskorpset som Statsforvalteren i Innlandet har startet.

–Å fremme livsglede for eldre i tida som kommer, kan være livsviktig, sier statsforvalter Knut Storberget. Derfor har kriseledelsen hos Statsforvalteren i Innlandet opprettet Inspirasjonskorpset. Korpset skal skape trivsel og livsglede hos personer over 65 år.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sendte en hilsen til Inspirasjonskorpset på lanseringsdagen:

Livsgnist i en ny hverdag

Korpset på fem personer skal gi kunnskap, opplevelser og inspirasjon rundt fysisk aktivitet, relasjoner og mat og ernæring, både til enkeltpersoner, kommuner og andre aktører. De skal jobbe både digitalt og reise ut fysisk i Innlandet. Ønsket er å skape livsgnist – og bidra til at eldre får tilpasset seg en hverdag med smittevernhensyn på en god måte.

Statsforvalterens oppdrag – i ei ny tid

Å sørge for at tjenestene til de eldre i Innlandet har god kvalitet, er en del av oppdraget til Statsforvalteren i en normal situasjon. I korona-tida bidrar Inspirasjons-prosjektet til at Statsforvalteren får utført deler av det vanlige embetsoppdraget på en ny måte.

I tillegg er dette et prosjekt der Statsforvalteren prøver ut nye arbeidsmetoder for å få løst oppgavene sine i ei annerledes tid. Store kurs og fagsamlinger som Statsforvalteren ellers har hatt for å gi utvikling og påfyll til de som jobber i ulike kommunale tjenester, må erstattes med andre tiltak som ikke gir smitterisiko.

Et viktig grunnlag for arbeidet er stortingsmeldingen «Leve hele livet», som regjeringen la frem i 2018 – for å skape et mer aldersvennlig Norge. Aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene er sentralt i reformen. Arbeidet med Inspirasjonskorpset vil harmonere med tiltakene som Statsforvalteren gjør i «Leve hele livet».

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 14.09.2021

Trivselsvertene i Gran kommune – en braksuksess

På Gran har det skjedd flere gode tiltak etter at Inspirasjonskorpset var på besøk i oktober 2020. Det kunne ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen fortelle da Inspirasjonskorpset kom på et oppfølgende besøk. Trivselsvertene er et vellykket eksempel på at det å tenke nytt nytter i ei vanskelig tid.


Publisert 24.06.2021

Plantebrett i gave til alle sykehjem

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å gi noe tilbake til kommunene som takk for god innsats og fint samarbeid gjennom koronapandemien. Derfor gir vi gratis plantebrett til alle sykehjem i Innlandet.


Publisert 06.05.2021

Sprer glede på tvers av generasjoner

Smittevernet setter begrensninger i kontakten mellom barn og eldre. Østre Toten kommune har gjennom prosjekter som Generasjonsmøter gitt livsglede for liten og stor.


Publisert 29.04.2021

Et verdig hverdagsliv for de eldre i Stange

Pandemien har rammet eldre som bor på institusjoner hardt. Stange kommune har iverksatt tiltak med mål om å aktivisere og øke livskvaliteten til sine beboere.


Publisert 14.04.2021

Eldre ut på middag

Nå kan kommunene i Innlandet søke om tilskudd til å invitere eldre ut på middag sammen med andre. Formålet er å ta vare på våre eldre som på grunnlag av pandemien har kjent på ensomhet. Det å dele et måltid med andre gir økt matglede og livsgnist.


Publisert 25.03.2021

Møt besøksvert Audhild

Sårbare eldre er blant de som rammes hardest av pandemien. Åsnes kommune har fått midler fra tiltakspakken for sårbare eldre, og Audhild Myrvang er én av de som jobber frivillig for å gjøre en forskjell.


Publisert 11.12.2020

Velkommen til juleselskap på Maihaugen i dag

Som en førjulsgave inviterer Fylkesmannen i Innlandet til en digital konsertopplevelse med Erik Lukashaugen fredag 11.desember klokken 12:00


Publisert 18.11.2020

En dag med Inspirasjonskorpset og frivilligheten i Gran

Fylkesmannens Inspirasjonskoprs ble imponert over Gran kommune. Her har de trimgrupper, gubbekaffe, dansegruppe som i koronatid danser med pinner og ikke minst brannsikring hos de eldre.  Dagen satte fokus på livsviktige temaer som for relasjoner, fysisk aktivitet, matglede og kultur.


Publisert 26.10.2020

-En dag vi kommer til å huske

Kommunalsjef for helse og mestring Toril Gundersen roser de ansattes innsats under den vanskelige tida som har vært. Inspirasjonskorpset med sine bidrag ble ønsket hjertelig velkommen.


Publisert 20.10.2020

Inspirasjonskorpset har startet sine kommunebesøk

Sel kommune var "førstemann ut" i høstens kommuneturné der Inspirasjonskorpset skal inspirere kommuneansatte som arbeider med sårbare grupper i kommunene.


Medlemmer i Inspirasjonskorpset

Klikk på navnene nedenfor for en fyldig presentasjon.

Korpsmedlemmer

Medlemmene er hentet fra hele Innlandet og har en felles glød for å inspirere andre.

Torbjørn Løkken

Erling Jevne

Charlotte Mohn Gaustad

Irene Hanssen

Ine Wigernæs

Hva skjer framover?

Ønsker du besøk fra Inspirasjonskorpset? Send en e-post til: inspirasjonskorpset.innlandet@fylkesmannen.no

Prosjektets aktiviteter tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Prosjektet og aktivitetene vil også videreutvikles underveis.

Her kan du se et eksempel på dag med Inspirasjonskorpset 

Hør kommunalsjef Toril Gundersen fortelle hvordan det er å ha besøk av Inspirasjonskorpset.