Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar Tilskudd for velferdsteknologi Kommuner som deltar i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet eler som kan integrere velferdsteknologi i sin helse- og omsorgstjeneste,
01. mar Svømmetilskudd for barnehager 2021 Kommuner, frivillige organisasjoner (svømmeklubber) og barnehager.
01. mar 11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
12. mar Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge Barn og unge med psykiske/rusrelaterte problemer og lidelser som har behov for tidlig utredning, behandling, oppfølging og støtte, samt de som lever med høy risiko for å utvikle psykososiale vansker og deres familier.
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre Sårbare eldre
01. apr Tilskudd: Kompetanseheving, innovasjonsprosjekt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 2021 Kommuner
Søknadsfrist Tittel
01. mar Tilskudd for velferdsteknologi
01. mar Svømmetilskudd for barnehager 2021
01. mar 11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning
12. mar Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
12. mar Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge
31. mar Tiltakspakke sårbare eldre
01. apr Tilskudd: Kompetanseheving, innovasjonsprosjekt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 2021