Søknadsfrist Tittel Målgruppe
03. okt Skjønnsmidler - utgifter til ukrainske flyktninger i mottakfasen Vertskommuner med vesentlige utgifter til ukrainske flyktninger i mottaksfasen som ikke blir dekket av etablerte tilskuddsordninger
Søknadsfrist Tittel
03. okt Skjønnsmidler - utgifter til ukrainske flyktninger i mottakfasen