Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. mar Tilskudd: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Ledere og ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
05. mar Kommunalt rusarbeid – ny innretning 2023 Kommuner i Innlandet i samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte tiltak
01. apr Nytt regelverk kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd Kommuner, høgskoler og fylkeskommuner
Søknadsfrist Tittel
01. mar Tilskudd: Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
05. mar Kommunalt rusarbeid – ny innretning 2023
01. apr Nytt regelverk kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd