Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021 Kommuner
01. mar Svømmetilskudd for barnehager 2021 Kommuner, frivillige organisasjoner (svømmeklubber) og barnehager.
Søknadsfrist Tittel
10. feb Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021
01. mar Svømmetilskudd for barnehager 2021