Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023 Kommuner mottok tilskudd over denne ordningen i 2022
Søknadsfrist Tittel
01. feb Kunngjøring av tilskudd til kommunalt rusarbeid – overgangsordning for 2023