Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. jun Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern Barneverntjenestene i Innlandet
15. sep Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning Kommuner i samarbeid med brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, brukerstyrte tiltak, ideelle aktører og/eller offentlige tjenester
Søknadsfrist Tittel
20. jun Tilskudd til kommunale læringsnettverk - barnevern
15. sep Kommunalt rusarbeid - ny tilskuddsordning