Webinar plan- og bygningsrett

Bildecollage med flere illustrasjonsfoto.

På denne siden vil du finne oversikt over planlagte og gjennomførte webinarer i plan- og bygningsrett. Dette gjelder både de vi har regi over selv, eller som vi samarbeider med andre om. 

Webinarene gjennomføres som en serie korte foredrag, innenfor tema som er relevante for planleggere og byggesaksbehandlere i kommunene. Hvert webinar inneholder et foredrag innenfor et avgrenset tema, og det settes av tid til spørsmål og diskusjon. Varighet vil være 1-2 timer. 

Mer informasjon om webinarene, datoer, temaer og lenke til påmelding, vil du finne på denne siden. Vi oppfordrer også til å bruke kurs og konferansekalenderen på hovedsiden vår, hvor blant annet webinarer om nærliggende temaer kan komme opp, som ikke blir nevnt her. 

Vi vil gjerne ha innspill på aktuelle tema fra dere i kommunene, og ber om at dere sender forslag og ønsker om tema til oss. 

Webinarer 2023

Klikk på webinaret du ønsker og du kommer til oppkoblingslenke for seminarene

5. mai, kl. 09-10.30

LNF-formålet og "Garden som ressurs"

Statsforvalteren

2. februar, kl. 12.00-13.30

INNsikt: Hvordan jobbe med folkehelselovens krav til oversiktsdokument?

Innlandet Fylkeskommune

2. mars, kl. 12.00-13.30

INNsikt: Hvordan jobbe bærekraftig med bærekraft?

Innlandet Fylkeskommune

3. mars, kl.12 - 13.30

Behandling av støy i arealplanlegging

Miljødirektoratet og Statsforvalteren

 

Gjennomførte webinarer 2022

Klikk på webinaret du ønsker og du kommer til oppkoblingslenke og opptak av seminarene

18. mars 2022

Gjerder
Innledere er Håvard Haugnes hos Statsforvalteren og Yngvild Bildøy Lillås hos Øyer kommune.

30. mars 2022

Fagdag om kommuneplanens samfunnsdel.

Samarbeid med Innlandet fylkeskommune. 

20. mai 2022

Forholdet mellom ny kommuneplan og eldre arealplaner - pbl § 1-5 andre ledd 

Innleder er Magne Djup, juridisk enhet hos Statsforvalteren i Innlandet.

30. september 2022

Koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen.

Innledere fra kommunene Arendal, Vestre Toten og Lom, i tillegg til Statsforvalteren i Innlandet

15. november 2022

Kunnskapsgrunnlag på folkehelse

Innledere fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren

Gjennomførte webinarer 2021

5. november kl 09.00
Planendring etter en enklere prosess

Juridisk enhet, SFIN

16. april kl 09.00:
Erfaringer fra klagesaksbehandling

Juridisk enhet, SFIN

Klikk her og du kommer inn på webinaret

19. mars kl 09.00:
Konsekvensutredninger for klima og miljø
Miljødirektoratet og SFIN

Gjennomførte webinarer 2020

27. november:
Bygging i fareområder -
Byggesaksbehandlingen
v/Gudrun Holm, Molde kommune

20. november:
EVAPLAN - Funker loven som den skal?
v/Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet

6. november:
Dispensasjonsrundskriv
v/Magne Djup og Håvard Haugnes, FMIN

4. november:
SOSI-plan 5.0 og 3D (GeoFourm)
v/KMD, Stange kommune og Hamar kommune

28. oktober:
Plankart, hensynssoner og LNF spredt (GeoForum)
v/Kongsvinger kommune, Stange kommune og FMIN

23. oktober:
Mindre endring av reguleringsplan
 v/Fredrik Holth, NMBU

21. oktober:
ROS, fareområder og støy (GeoFourm)
v/Fylkesmannen i Innlandet, NVE og Miljødirektoratet

16. oktober:
Barn og unges interesser i planleggingen
 v/Guri Rudi og Hanne Kjøsnes og FMIN

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.03.2022

Webinarer i 2022

Statsforvalterens webinarserie om plan- og bygningsrett fortsetter også i 2022.