Webinar - forholdet mellom ny kommuneplan og eldre arealplaner

Dato:
20. mai 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunene

Erfaringen viser at de fleste kommuner sliter med å gi entydige og forståelige bestemmelser og evt. retningslinjer om forholdet mellom ny kommuneplan og eldre arealplaner ved revidering av KPA.

Publisert 21.04.2022

Det er både misforståelser om hva man MÅ og ikke MÅ gjøre – særlig gjelder dette bruken av hensynssone 910 – og det er manglende kunnskap om hva man KAN gjøre.

Webinaret vil ta for seg pbl § 1-5 andre ledd og har som mål å bevisstgjøre om dette, da klarhet er viktig både for byggesak og publikum.  Vi kommer også litt inn på motstridsbegrepet, herunder hva som er relevant ved tolkning av planen. 

Innleder Magne Djup, juridisk enhet

 

Påmelding er ikke nødvendig. Lenken til møtet:

Klikk her for å delta i møtet

Dato:
20. mai 2022 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Saksbehandlere i kommunene