Webinar plan- og bygningsrett: Bygging i fareområder - byggesaksbehandlingen

Dato:
27. november 2020 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Planleggere og byggesaksbehandlere i kommunene

Dette er det femte webinaret i en serie på foreløpig fem seminarer som er en erstatning for det årlige plan- og bygningslovskonferansen som Fylkesmannen arrangerer hvert år.

Dagens webinar holdes av Gudrun Holm, som er fagleder for byggesak i Molde kommune. Hun er utdannet geolog fra Universitetet i Oslo og University of Bristol, med hovedfokus på geofarer. Geofare innebærer bl.a. skred, flom og erosjon.

Publisert 08.10.2020

Tema er flomutsatte områder, noe som er særlig aktuelt i Gudbrandsdalen. Innlegget vil ha en praktisk tilnærming rettet mot byggesaksbehandlingen av tiltak i flomutsatte områder. Hva sier loven m/ forskrifter om kravet til sikker byggegrunn? Hva skal til av dokumentasjon i byggesaken for at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare? Pga. muligheten for erstatningsansvar i etterkant, er det viktig at kommunen er bevisst på at saksbehandlingen blir gjort forsvarlig. Det vil være rom for å stille innlederen konkrete spørsmål.

Her kan du se hele webinaret

Hjemmesiden til Fylkesmennene vil bli stengt ned fra kl. 1600 torsdag 26. november. Det vil derfor ikke være mulig å koble seg på herfra fredag 27. november. Lenken vil bli sendt ut til alle påmeldte.

Vi ønsker å vite hvor mange som deltar, så vi ønsker at du melder deg på konferansen i skjemaet under her.

Dato:
27. november 2020 09.00 - 11.00
Sted:
Teams
Arrangør:
Fylkesmannen i Innlandet
Målgruppe:
Planleggere og byggesaksbehandlere i kommunene