Fagdag kommuneplanens samfunnsdel

Dato:
30. mars 2022 12.00 - 15.15
Sted:
Teams
Arrangør:
Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse, planansvarlige +++

I samarbeid med Innlandet fylkeskommune arrangeres fagdag om kommuneplanens samfunnsdel.

Publisert 11.03.2022

Program:

  • 12.00 - 12.05 Velkommen - innledning Kristin Ryen Reithaug, Innlandet fylkeskommune
  • 12.05 - 12.50 Kommuneplanens samfunnsdel som lokalpolitisk styringsverktøy, v. Erik Plathe, Asplan Viak
  • 12.50 - 13.35  Samfunnsplanlegging i distriktskommuner, og Distriktskommune 3.0, v. Anne Irene Myhr, Distriktssenteret
  • 13.35 - 13.45 Pause
  • 13.45 - 14.05 Bærekraftsmål i samfunnsplan, v. Marie Kristine Ødegård, arealplanlegger Sør-Aurdal kommune
  • 14.05 - 14.35 Innlandsstatistikk v. Berit Kvaløy, Innlandet fylkeskommune
  • 14.35 - 15.05 Kommunebilder v. Kristian Botten Pedersen, Statsforvalteren i Innlandet
  • 15.05 - 15.15 Info om kompetansetiltak i 2022 - Avslutning

Opptak av foredragene og powerpoint presentasjonene ligger tilgjengelige på fylkeskommunen sine nettsider (klikk deg frem til datoen 30.mars): https://innlandetfylke.no/regionalt-planforum/moter-i-regionalt-planforum-2022/

Dato:
30. mars 2022 12.00 - 15.15
Sted:
Teams
Arrangør:
Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Politisk og administrativ ledelse, planansvarlige +++