Veterinærtjenester

Foto: Jorunn Stubsjøen.

Det er tre statlige tilskuddsordninger for veterinærtjenester i jordbruket, og Statsforvalteren har ansvaret for to av disse; tilskudd til veterinærreiser og stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning. Tilskuddet til kommunal veterinærvakt forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 15.02.2021

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Kommunene kan søke Statsforvalteren om stimuleringstilskudd for å sikre tilgang på veterinærtjenester i kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer. Søknadsfristen til Statsforvalteren i Innlandet er 15. april 2021.


Publisert 14.05.2020 av Administrator

Ny løsning for å søke om tilskudd til veterinærreiser åpner etter sommeren

Vi har tidligere informert om den kommende, digitale søknadsordningen. Løsningen er stadig under utvikling, og "prototypen" kan ha forandret seg siden vi fikk den i oktober i fjor, men dere får likevel et lite innblikk i hvordan "den digitale reisemodulen" i prinsippet kommer til å bli - ved å trykke på mobiltelefonen som ligger på framsida vår. 

Vi har fått en testpilot i Innlandet - Anicura Elverum - som, etter planen, vil ta i bruk appen allerede før sommeren.

Landbruksdirektoratet har bedt oss videreformidle følgende tekst til dere: 


Publisert 06.05.2020

Bruk av unntaksregel videreføres - det gis utsatt søknadsfrist for 1. kvartal 2020

Vi viser til SMS sendt dere fra Fylkesmannen i slutten av februar. Fylkesmannen i Innlandet viderefører imidlertid tidligere praksis, altså bruk av unntaksregel for beregning av reiseavstand, også for 1.kvartal 2020.  Det vil si at dere fører egen kontoradresse som utgangspunkt og endepunkt for alle reisene, slik dere er vant til. Dette gjelder inntil ny beskjed kommer.

For dere som ønsker å sende inn ny søknad i tråd med dette, får utsatt søknadsfrist for reiser utført i 1. kvartal til 31. mai.


Publisert 10.02.2020

Oversikt over alle veterinærforetaks kontoradresser.

På grunn av regelen om at reisen skal beregnes fra nærmeste veterinærforetak til rekvirenten for reiser utført utenom offentlig veterinærvakt, legger Fylkesmannen ut liste over alle veterinærforetaks kontoradresser.

Lista ligger i høyre marg, og er hentet fra Enhetsregisteret. 


Publisert 10.01.2020

Informasjon fra landbruksdirektoratet om ny ordning for å søke om veterinærreisetilskuddet

 

 


Publisert 24.10.2019

Tips om hva som er viktig å huske når du søker

Ut fra det som dukker opp i søknadsbunken, ønsker vi å gi følgende tips for utfylling av søknaden.