Tilskudd til kommunal veterinærvakt

Vakttilskuddet skal bidra til å finansiere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, mens administrasjonstilskuddet skal bidra til å finansiere administrasjon av denne vakten.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.01.2022

Tilskuddene til kommunal veterinærvakt skal bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Vakttilskuddet skal i sin helhet brukes til godtgjørelse til veterinærene.  Hvis det er behov for mer enn avsatt tilskudd, må kommunene dekke dette sjøl.

Administrasjonstilskuddet skal brukes til å dekke utgifter ved administrasjon av veterinærvakta. Ubenyttet administrasjonstilskudd kan brukes til å godtgjøre veterinærer på vakt.

Tildeling av vakt- og administrasjonstilskudd er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan derfor ikke påklages.

Statsforvalteren har ingen rolle i forvaltningen av tilskuddene til kommunal veterinærvakt. Eventuelle spørsmål om ordningen bør derfor rettes til Landbruksdirektoratet. Her kan du lese mer informasjon om ordningen.

Kontaktpersoner