Veterinærtjenester

To bilder av henholdsvis sau og ku ute på beite
Foto: Jorunn Stubsjøen.

Det er tre statlige tilskuddsordninger for veterinærtjenester i jordbruket, og Statsforvalteren har ansvaret for to av disse; tilskudd til veterinærreiser og stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning. Tilskuddet til kommunal veterinærvakt forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.