Koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksinasjonsprogrammet er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av målgruppene er kommunene og helseforetakene. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet:

  • Redusere risiko for død
  • Redusere risiko for alvorlig sykdom
  • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
  • Beskytte sysselsettingen og økonomien
  • Gjenåpne samfunnet

Alle som får tilbudet bør ta vaksinen

Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Personer som blir anbefalt vaksinasjon, skal ha fått kunnskap nok til å ta et informert valg.


Publisert 05.01.2022

Økende smittefare – 2586 Innlendinger fikk første stikk i desember

Det forventes en stor bølge med smitte, og risikoen for å bli smittet blir nå større en noen gang. Folkehelseinstituttet oppfordrer uvaksinerte til å møte opp for vaksinering nå i starten av det nye året.


Publisert 04.01.2022

Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Barn i alderen 5–11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.


Publisert 22.12.2021

Helsefagstudenter med lisens skal bidra med vaksinering

Regjeringen har besluttet at alle over 45 år som fyller kriteriene, skal kunne få en tredje vaksinedose mot covid-19 infeksjon innen 16. januar 2022. Det innebærer at kommunene må vaksinere flere på kortere tid. For å klare dette, kan kommunene få behov for ekstra personellressurser. Det er derfor lagt til rette for at sisteårsstudenter i helsefag med lisens, kan bistå kommunene i vaksinasjonsarbeidet.


Publisert 20.12.2021

Alle over 18 år får nå tilbud om oppfriskningsdose

Regjeringen mål om at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022.


Publisert 07.12.2021

Justert vaksinasjonsintervall for oppfriskningsdose av koronavaksine

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å endre intervallet til minimum 5 måneder mellom siste dose i grunnvaksineringen (for de fleste dose 2) og oppfriskningsdose. 


Publisert 19.11.2021

Vi må få fart på vaksineringen

Dette var et av budskapene til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på dagens pressekonferanse. Hun ba kommunene sørge for at alle over 65 år får tilbud om oppfriskningsdose med koronavaksine før jul.


Publisert 04.10.2021

Nå kan du velge hvilken koronavaksine du ønsker

Det er nå så god tilgang på vaksiner at du kan velge hvilken du vil ha. FHI håper at dette får flere til å ta to doser og dermed få bedre beskyttelse mot sjukdom.

 


Publisert 01.10.2021

3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.


Publisert 14.09.2021

Kommunene i Innlandet er snart klare til å vaksinere 12–15 åringer

Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.


Publisert 10.09.2021

Vaksinasjonsstatus og unntak fra smittekarantene

Risikovurdering av helsehjelp i sykehjem og hjemmebaserte tjenester under pandemien.