Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Barn i alderen 5–11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.

Publisert 04.01.2022

Folkehelseinstituttet (FHI) har derfor utvidet rådene om vaksinasjon mot koronavirus til også å gjelde enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlige grunnsykdommer.

Grunnsykdommer hos barn i alder 5-11 år som gjør at man kan få tilbud om koronavaksine vil være:

  • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
  • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
  • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder)behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungeneeller cellegift
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
  • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
  • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
  • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
  • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Det er estimert at tilbudet vil omfatte omkring 3000 barn i Norge.

Det kan i tillegg være enkelte friske barn med nærkontakter i samme husholdning som har svært alvorlig sykdom, og der det ønskes at barnet vaksineres for å indirekte beskytte de alvorlig syke i hjemmet. Disse kan også tilbys vaksine. Tilbud om vaksinasjon vurderes av det syke familiemedlemmets og/eller barnets fastlege.

Identifisering av barn og påmelding

Det er relativt sett få barn i hver kommune som vil få tilbud om vaksine, og barnedosene med vaksine finnes kun i hetteglass med 10 doser per glass. Det vil derfor ikke være tilbud i hver kommune, men alle fylker vil ha barnedoser tilgjengelig i geografisk spredt kommuner, se vedlagt kontaktliste. Listen er laget etter forslag fra Statsforvaltere i de aktuelle fylkene.

Mer informasjon om hvordan identifisere aktuelle barn, samtykke, praktisk informasjon om vaksinen og informasjon om bestilling og utlevering av koronavaksine til barn 5-11 år, står i FHIs veileder «Veiledning for vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom»

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.