Koronavaksinasjonsprogrammet

Koronavaksinasjonsprogrammet er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av målgruppene er kommunene og helseforetakene. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet:

  • Redusere risiko for død
  • Redusere risiko for alvorlig sykdom
  • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
  • Beskytte sysselsettingen og økonomien
  • Gjenåpne samfunnet

Alle som får tilbudet bør ta vaksinen

Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Personer som blir anbefalt vaksinasjon, skal ha fått kunnskap nok til å ta et informert valg.


29.07.2021

Fordeling av vaksinedoser fra og med uke 32 og videre plan for dose 2

I løpet av uke 31 vil de fleste av landets kommuner i henhold til FHIs modeller ha fått nok doser til å tilby første vaksinedose til sine innbyggere 18 år eller eldre. Fra og med uke 32 åpnes det opp for å tilby befolkningen andre vaksinedose.


29.07.2021

Det går bra å kombinere mRNA-vaksiner

Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 


23.07.2021

Norge mottar 100 000 ekstra vaksinedoser denne uken

Norge vil motta 100 000 doser med Pfizer-vaksinen. Vaksinedosene vil ankomme Norge denne uken, og vil bli fordelt til kommunene allerede neste uke (uke 30). Disse dosene er forbeholdt vaksinedose 1 til kommuner som så langt ikke har vært prioritert.


16.07.2021

Stor oppslutning om koronavaksinasjon

72 % av alle kvinner og menn i Norge som er 18 år eller eldre er nå vaksinert med minst en dose av vaksinen mot covid-19. For befolkningen som helhet er vaksinasjonsdekningen 57,6 % for første dose og 29,8 % for andre dose.


06.07.2021

Tilbud om vaksine til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom

FHI anbefaler nå at barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom får tilbud om vaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år. 


05.07.2021

Planlegger for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer

Regjeringen planlegger å tilby 16- og 17-åringer koronavaksine, etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert. En endelig beslutning om dette vil tas i september.


16.06.2021

Nå kan du få etterregistrert koronavaksiner tatt utenfor Norge

Nå er det mulig å få etterregistrert EMA-godkjente vaksiner, uavhengig av hvor i verden vaksinene er satt. Slik kan du få informasjonen inn i det norske koronasertifikatet.


11.06.2021

11. juni - Her er de nye reglene som gjelder for innreisekarantene

Fullvaksinerte og personer som har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene får nå fritak for innreisekarantene, alle skal fortsatt testes ved innreise. Forutsetningen er fremvisning av et norsk koronasertifikat.


07.06.2021

Ny endring av tiden mellom vaksinedoser

For å sikre så rask fullvaksinering av befolkningen som mulig, endrer Folkehelseinstituttet doseintervallet fra 12 til 9 uker. Endringen skjer umiddelbart og gjelder fra og med vaksinegruppe 8.


26.05.2021

Ny vaksinefordeling: Innlandet beholder flere vaksiner

FHI har gjort nye beregninger og Innlandskommunene får beholde flere vaksinedoser. Regjeringen har konkludert med at ingen kommuner skal gi fra seg mer enn om lag 35 prosent av vaksinedosene.