Koronavaksinasjonsprogrammet

Illustasjon vaksinering mot virus i 2021

Koronavaksinasjonsprogrammet er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og ansvaret for vaksinasjon av målgruppene er kommunene og helseforetakene. 

Målene for koronavaksinasjonsprogrammet:

  • Redusere risiko for død
  • Redusere risiko for alvorlig sykdom
  • Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur
  • Beskytte sysselsettingen og økonomien
  • Gjenåpne samfunnet

Alle som får tilbudet bør ta vaksinen

Det er et mål at alle som blir anbefalt vaksinasjon velger å ta vaksinen. Personer som blir anbefalt vaksinasjon, skal ha fått kunnskap nok til å ta et informert valg.


Publisert 13.09.2022

Kan jobbe uten å få avkortet tjenestepensjon

Pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon som jobber på pensjonistlønn med TISK-tiltak og vaksinering som følge av covid-19 får ikke avkortet pensjon.


Publisert 06.07.2022

Råd om ytterligere en ny oppfriskningsdose til personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere

Fra 1. juli 2022 anbefales personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere å ta en ny oppfriskningsdose. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til denne aldersgruppen gjelder uavhengig om man har gjennomgått sykdom etter forrige dose.


Publisert 11.02.2022

Skal du reise utenlands? Dette bør du vite om koronasertifikat

Fra 1. februar endrer EU reglene for hva som gir et gyldig koronasertifikat. Her ser du hva du må passe på før du skal ut og reise i Europa.


Publisert 11.02.2022

Kommunene skal fortsatt ha gode tilbud om koronavaksinering

Det er viktig at kommunene fremover har et åpnet og tilgjengelig vaksinetilbud både for grunnvaksinasjon og oppfriskningsdoser.


Publisert 20.01.2022

Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom er utvidet

Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet nå åpnet for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer.


Publisert 05.01.2022

Økende smittefare – 2586 Innlendinger fikk første stikk i desember

Det forventes en stor bølge med smitte, og risikoen for å bli smittet blir nå større en noen gang. Folkehelseinstituttet oppfordrer uvaksinerte til å møte opp for vaksinering nå i starten av det nye året.


Publisert 04.01.2022

Vaksinetilbud til barn i aldersgruppen 5-11 år med alvorlig grunnsykdom

Koronavaksinen Comirnaty fikk 25. november 2021 utvidet indikasjonen til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Barn i alderen 5–11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt i sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan også bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.


Publisert 22.12.2021

Helsefagstudenter med lisens skal bidra med vaksinering

Regjeringen har besluttet at alle over 45 år som fyller kriteriene, skal kunne få en tredje vaksinedose mot covid-19 infeksjon innen 16. januar 2022. Det innebærer at kommunene må vaksinere flere på kortere tid. For å klare dette, kan kommunene få behov for ekstra personellressurser. Det er derfor lagt til rette for at sisteårsstudenter i helsefag med lisens, kan bistå kommunene i vaksinasjonsarbeidet.


Publisert 20.12.2021

Alle over 18 år får nå tilbud om oppfriskningsdose

Regjeringen mål om at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022.


Publisert 07.12.2021

Justert vaksinasjonsintervall for oppfriskningsdose av koronavaksine

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å endre intervallet til minimum 5 måneder mellom siste dose i grunnvaksineringen (for de fleste dose 2) og oppfriskningsdose.