Prioriterte kulturlandskap i Agder

Kommunevise kart over prioriterte kulturlandskap.

Publisert 21.06.2021
  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark.
  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark.
  • Slått av verdifulle jordbrukslandskap.

Kartene ligger under dokumenter etter kommunenavn per 2019.

Sirdal kommune har justert sine prioriterte områder fra søknadsomgangen 2021. De andre kartene er uendret fra 2019.