Prioriterte kulturlandskap i Agder

Kommunevise kart over prioriterte kulturlandskap.

Sist endret 30.06.2022
  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i innmark.
  • Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark.
  • Slått av verdifulle jordbrukslandskap.

Kartene ligger under dokumenter etter kommunenavn per 2019.

Vegårshei kommune har justert sine prioriterte områder fra søknadsomgangen 2022.