Dyrevelferd

Offentlege styresmakter og bransjen deler mål om god dyrevelferd og dyrehelse. Mattilsynet forvaltar regelverket, og Statsforvaltaren si rolle er å bidra og samordne innsats i tråd med nasjonal politikk på området.  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.05.2024

Dyrehelserapporten 2023 viser at samarbeid gir resultater

Dyrehelserapporten 2023 - den femte i rekken, slår fast at dyrehelsen i Norge er i verdenstoppen, men at vi må være på vakt for både «nye og «gamle» farer.


Publisert 22.03.2024

Skal grisen behandles eller avlives?

Svineprodusenter i Rogaland vil de nærmeste dagene motta en informasjonsplakat som inneholder en plan for behandling og avliving av gris.


Publisert 23.01.2024

Tid for å søkje tilskot til tiltak i beiteområde

Nå er det tid for å laga søknad om tilskot til investeringar knytt til bruk av utmarksbeite. Fristen er 15.mars.


Publisert 26.04.2023

Ny felles forskrift om hald av klauvdyr

NIBIO har no publisert rapporten som visar de økonomiske og praktiske konsekvensane av foreslått endring i forskrift om hald av storfe, svin, sau og geit.


Publisert 03.04.2023

Godt svinehold

Arbeidsgruppe for godt svinehold skal arrangere samling for helsegrisveterinærer i Rogaland fylke.


Publisert 14.03.2023

Dyrevelferd for svin blir prioritert av Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har for 2023 auka pott til å støtte investeringar i landbruket. I dei regionale retningslinene er tiltak som gjeld dyrevelferd og støtte til omlegging til SPF-gris prioritert. 


Publisert 07.03.2023

Gode resultat for svinenæringa

Tal frå Utvida sjukdomsregistrering (USR) for svin visar nedgang i viktige parameter for helse og velferd, og næringa har lagt bak seg sitt tredje år utan påvist MRSA smitte.

 


Publisert 15.02.2023

Svinenæringa i Rogaland tek ansvar

På valentinsdagen var svinenæringa i Rogland samla, ikkje berre for å feire kjærleiken for grisen – men med eit ønskje om å løfte næringa.


Publisert 08.11.2022

Sammen om å løfte bonden

Rådgiveren kan spille en sentral rolle i å avdekke psykisk uhelse i møte med bønder, og kan dermed påvirke omfanget av utfallet. Utfordringen er ikke nødvendigvis mangel på signaler, men kanskje heller rådgiverens kapasitet og kompetanse til å bistå.


Publisert 27.10.2022

Fleire bønder planlegg omlegging til SPF– gris i Rogaland

Olav Tjelta, prosjektleiar i prosjektet "Friskare gris med SPF– Rogaland og Vestland", har no klart eit kart for områdesanering, og er i kontakt med fleire grisebønder som planlegg for SPF– status i 2023.