Svinenæringa i Rogaland tek ansvar

Ei samla svinenæring

På valentinsdagen var svinenæringa i Rogland samla, ikkje berre for å feire kjærleiken for grisen – men med eit ønskje om å løfte næringa.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.02.2023

Bakgrunnen for møtet var resultata frå Mattilsynet si tilsynskampanje. Næringa tek funna på største alvor og er fast bestemt på å arbeide systematisk med rette forbetringstiltak. Fleire tok til orde for at me oppi denne situasjonen også må hugse det positive. Me har ein frisk gris – fri for fleire sjukdommar som andre land strever med. Tall frå slakteria viser til dømes ein stor nedgang i halesår. Mange svinebønder i Rogaland driv godt – men fleire må løftast. Det var brei eining om å etablere ei gruppe som skal arbeide med kontkrete tiltak.

Ei samla næring med eit fellesmål – visst e me gode, men heile næringa skal bli betre!

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.