Godt svinehold

Møte i arbeidsgruppa for godt svinehold

Arbeidsgruppe for godt svinehold skal arrangere samling for helsegrisveterinærer i Rogaland fylke.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.04.2023

Torsdag 30. mars var det møte i arbeidsgruppe for godt svinehold. Gruppa består av representanter fra lokale faglag, slakterier, Den norske veterinærforening, Veterinærinstituttet, Mattilsynet og Statsforvalteren. I denne runden ble leder av produksjonsdyrveterinærers forening (PVF), Trond Braseth, og ass. direktør i Animalia og Fagdirektør for husdyrproduksjon og dyrevelferd, Ola Nafstad, invitert for faglig støtte.

 

Gruppa skal i første omgang arrangere en fysisk fagsamling for helsegrisveterinærer i fylket, som vil være en supplering til nettkurset som Animalia lanserer over påske. Kurset skal ta for seg utfordringene som ble avdekket i Mattilsynets tilsynskampanje på svin som ble publisert tidligere i år. Det var videre ønskelig å etablere et nettverk for svin.

 

Helsegris

Helsegrissystemet administreres av Animalia og brukes som dokumentasjons- og rådgivingsverktøy i dyrevelferdsprogrammet. Alle norske svinebesetninger skal ha et helsegrisbesøk av veterinær. Besøket gir kvalitetssikring og dokumentasjon av daglig praksis, inkludert hygiene, helse og velferd. Svinebesetningen må få godkjent helsegrisstatus for utbetaling av helsegristillegg. Godkjent status registreres automatisk i  KSL. Besøket bygger på at målrettet rådgiving og godt samarbeid mellom produsent og veterinær vil bidra til å sikre norske griser god helse og dyrevelferd.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.