Statsborgarseremoniar

Oppdatert 20.12.2023

Er du ny norsk statsborgar? Statsforvaltaren inviterer alle nye statsborgarar som har fylt 12 år, til statsborgarseremoni. Målet med statsborgarseremonien er å ønskje nye statsborgarar velkomne og markere at nye medlemmer blir tekne opp i det norske fellesskapet. Seremonien er ein festdag, og du avgjer sjølv om du vil delta eller ikkje.


Publisert 20.04.2018

Fylkesmannen inviterer til statsborgarseremoni i juni

Laurdag 16. juni 2018 inviterer me til ny statsborgarseremoni i Kuppelhallen i Stavanger. Vinnaren av Benjaminprisen 2017 er årets hovudtalar. 


Publisert 19.05.2017

600 feirar norsk statsborgarskap i Kuppelhallen

227 nye statsborgarar, i lag med familie og venner, er klare til fest i Kuppelhallen laurdag 20. mai. Heile 46 nasjonar er representerte på den høgtidelege statsborgarseremonien.


Publisert 23.02.2017

20. mai 2017 blir det ny statsborgarseremoni

Laurdag 20. mai 2017 inviterer Fylkesmannen i Rogaland til ny statsborgarseremoni i Kuppelhallen i Stavanger. I år har blir fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal hovudtalar.


Publisert 01.06.2016

Over 500 feirar norsk statsborgarskap

191 nye statsborgarar, i lag med familie og venner, er klare til fest i Stavanger konserthus, Kuppelhallen 4. juni. Heile 53 nasjonar er representerte på den høgtidelege statsborgarseremonien førstkomande laurdag.


Publisert 10.03.2016

Ny statsborgarseremoni 4. juni

4. juni 2016 inviterer Fylkesmannen i Rogaland til ny statsborgarseremoni i Bjergsted i Stavanger. I år har me vore så heldige å få Safia Abdi Haase som hovudtalar. 


Publisert 09.06.2015

Flott feiring av nye statsborgarar

210 nye statsborgarar i Rogaland blei feira på staseleg vis i Kuppelhallen i Stavanger på laurdag. Heile 55 nasjonar var representerte på den høgtidelege statsborgarseremonien i år.


Publisert 03.06.2015

Over 600 feirar norsk statsborgarskap i Kuppelhallen

210 nye statsborgarar i lag med familie og venner er klare til fest i Stavanger konserthus, Kuppelhallen laurdag 6. juni. Heile 55 nasjonar er representerte på den høgtidelege statsborgarseremonien i år.


Publisert 24.06.2014

Statsborgarsermonien 14. juni 2014

Statsborgarseremonien fann stad i eit flott pyntet Statens Hus. Seremonien blei leia av Magnhild Meltveit Kleppa og hovedtalar var statsråd Solveig Horne. Omlag 60 nye statsborgarar var til stades, og saman med familie og venar var det ca 180 personar på Statens Hus laurdag 14. juni 2014.


Publisert 23.05.2014

Velkommen til statsborgarseremoni laurdag 14. juni 2014

Fylkesmannen feirar 53 nye statsborgarar på Statens hus. Dei har med seg familie og vener slik at til saman 150 påmelde kjem til seremonien.


Publisert 25.11.2013

Bilete frå statsborgerseremonien hausten 2013

Den 10.11.2013 blei det arrangert ei vellukka seremoni for nye statsborgarar i Statens Hus. Meir enn 300 gjester var til stades på den høgtidelege seremonien. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa leia den formelle delen av arrangementet.