Brevkontroll med landbasert akvakultur

Fylkesmannen fører brevkontroll med landbasert akvakultur i Nordland. Kontrollen omfatter fôrforbruk og eventuelt rensing av avløp jamfør vilkår satt i den enkelte lokalitets utslippstillatelse.

Publisert 20.07.2016

Fylkesmannen har den siste tiden avdekket flere til dels alvorlige brudd på vilkår i utslippstillatelser for landbasert akvakultur. Som en følge av dette har Fylkesmannen behov for å kartlegge fôrforbruk og rensing av avløp (der dette er pålagt) på andre, tilsvarende lokaliteter i fylket.

Kontrollen omfatter alle akvakulturlokaliteter i Nordland der det produseres laksefisk eller marin fisk på land. Unntatt er lokaliteter som først fikk utslippstillatelse i 2015 eller senere, og lokaliteter med tillatelse til fôrforbruk under 1000 kg årlig. Typiske eksempler på sistnevnte er skoletillatelser og fiskeparker.

De aktuelle selskapene skal innen 31. august 2016 fylle ut og returnere tilsendte skjema. Se dokumenter i høyre kolonne.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.