Innføring i sosialtenestelova for nytilsette

Dato:
19. oktober 2021 09:00 - 22. oktober 2021 12:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Nytilsette i NAV-kontor som har arbeidsoppgåver forankra i sosialtenestelova

Innføring i sosialtjenestelova

Publisert 18.06.2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer til innføring i sosialtenestelova for nytilsette i NAV-kontor som har arbeidsoppgåver forankra i sosialtenestelova.

Tid: 19. - 22. oktober 2021, kl 0900 – 1200 kvar dag

Stad: Teams (oppkoblingslenke vert tilsendt etter endt påmeldingsfrist)

Invitasjonsbrev og endeleg program kjem snart.

Påmelding:  Det er elektronisk påmelding innan 17. oktober 2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til sfmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.