Beredskap

Oppdatert 06.03.2023

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn, men når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må vi ha en plan for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Vi trenger planer for krisehåndtering og vi må øve på krisesituasjoner i tråd med planene. Alle aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå har ansvar for både å planlegge og øve. 

I tillegg til å øve egen kriseorganisasjon, har Statsforvalteren ansvar for jevnlig å øve kriseledelsen i kommunene. Statsforvalteren skal dessuten være en pådriver for øvelser som involverer andre regionale fagetater, for eksempel Forsvaret. 

Beredskap er en viktig del av samfunnsplanleggingen

En annen viktig oppgave for Statsforvalteren er å se til at vi i samfunnsplanleggingen tar beredskapshensyn, og at kommunene har egne kriseplaner.

Statsforvalteren skal koordinere den regionale atomberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere en atomulykke. Her er det Statens strålevern som er nasjonal fagetat.

Du er også en del av Norges beredskap

Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.12.2019

Sambandstrening

I førre veke trente vi saman med kommunane på å nytte Nødnett og satellittelefon.


Publisert 05.12.2019

Øving for samanslåingskommunane

Tysdag og onsdag øvde kriseleiinga i kommunane som slår seg saman frå nyttår.


Publisert 28.10.2019

Eigenberedskapsveka 2019

Dersom vatn og straum vart borte, har du det du treng for å klare deg sjølv i tre døgn? Denne veka har eigenberedskap særleg merksemd over heile landet.


Publisert 19.09.2019

Ny abonnementsløysing for naturfarevarsel

No inneheld abonnementsløysinga på varsom.no både varsel om flaum og skred frå Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og landbaserte varsel frå Meteorologisk institutt (MET). 


Publisert 31.07.2019

Telefonmøte om skredsituasjonen i Sunnfjord

Fylkesmannen og fleire sentrale aktørar har i dag diskutert skredsituasjonen i Sunnfjord, med særleg vekt på handteringa av samfunnsmessige konsekvensar og bortfall av kritisk infrastruktur.


Publisert 22.05.2019

Kommunar øvde på atomberedskap

Til saman 19 kommunar i Hordaland øvde nyleg på å handtere ei atomhending i kombinasjon med ekstremvêr. Til tross for tidspress og lite informasjon frå styresmakter, handterte kommunane hendinga på ein god måte.


Publisert 19.03.2019

Lærerik øvingsdag i Sogndal

Torsdag 14. mars vart det gjennomført ei øving om pågande, livstrugande vald (PLIVO) på campus i Sogndal. Øvinga var eit samarbeid mellom: fylkeskommunen i Sogn og Fjordane, nødetatane, Sogndal kommune, Sogndal vgs, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal fotball og Fylkesmannen.


Publisert 22.01.2019

Sambandstrening med kommunane

I desember trena vi på å nytte Nødnett og satellittelefon med over 40 kommunar i Sogn og Fjordane og Hordaland. Tilbakemeldinga frå kommunane er at det er nyttig med korte og jamlege treningar. 


Fylkesberedskapssjef

Beredskapsvakt

Ved akutte spørsmål og meldingar utanom kontortid.
Obs! For kommunar og regionale aktørar, ikkje privatpersonar.

Vakttelefon: 916 99 098 (ikkje SMS)

E-post: sfvlberedskap@statsforvalteren.no