Matproduksjon

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer


06.05.2021

Podkastserie deler kunnskap om mat og måltidsglede blant eldre

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland og Høgskulen på Vestlandet har i samarbeid produsert podkastserien Mat og måltid blant eldre.


20.11.2020

Matbyen Bergen med vestlandsk ost til Italia

Bergen deltek med fagleg innlegg og tre vestlandske ostar når UNESCO matbyen Bergamo held sin årlege ostefestival Forme Creative 2020 20.-22. november. I år er festivalen tilrettelagd for fjerndeltaking. Ver med i dag kl 14:30!


07.10.2020

UNESCO gjev karakteren «utmerka» til Matbyen Bergen

Bergen sin innsats i UNESCO Creative City of Gastronomy Network vart nyleg evaluert som «utmerka» (excellent) etter dei fire første åra som medlem. Samstundes vart medlemskap og planar for neste fire åra godkjent.


06.05.2020

Ost frå Ostegården ut i verda

Den store interessa for Fanaosten etter World Cheese Awards i Bergen i 2018 kan bidra til å bringa ost frå Ostegården til delikatessebutikkar i København og London.


30.03.2020

Inspirasjon for lokalmat-satsing

Matarena i Bergen arrangerte i mars ei stor inspirasjonssamling for verksemder i lokalmat- og “Smak av kysten”-nettverket sitt. Det vart ein dag full av opplevingar, med mange smaksinntrykk og stor læringsverdi.


25.03.2020

Å brette opp erma og produsere kvalitetsmat

Å eige gard er stas igjen. Nytenkinga hos den nye gards-generasjonen blømer og salskanalar for produkta er mangfaldige. Men landbruket treng fleire hender.


14.01.2020

Det beste av smakar frå Fjord-Norge på veg til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen er klare for verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche. På fredag opnar statsråd Bollestad den norske standen i Berlin.


10.10.2019

Eit mangfald av smakar frå Fjord-Norge til verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde bedrifter frå Fjord Norge-regionen reiser til verdas største matmesse, Internationale Grüne Woche i Berlin, i januar 2020.


16.09.2019

Inspirasjon til lokal foredling av mjølk

Velkommen til deg som lurer på å foredle mjølka di sjølv eller samarbeide med nokon som vil starte ysteri. Er du kokk, formidlar, bloggar om ost eller på andre måtar interesserer deg for å foredle eller formidle norsk ost og råvarer frå norsk mjølk - velkommen!


21.08.2019

Nordfjord Smak

Eit signaturmerke for lokalmat, Nordfjord Smak, er etablert. Det har vorte skapt ein arena for 23 einskildaktørar som no ser kva potensiale og moglegheiter det ligg i eit tett samarbeid for å sikre vidare utvikling i regionen.