Matproduksjon

Oppdatert 02.01.2023

Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfald og miljøvenleg produksjon. Statsforvaltaren er pådrivar for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat.

Fylkeskommunen forvaltar tilskotsordningar som kan bidra til at fleire matprodusentar foredlar eigne råvarer og tilbyr forbrukarane gode matopplevingar. Midlar til bedriftsutvikling blir forvalta av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innan matproduksjon er blant anna knytt til lokal matkultur og lokale spesialitetar, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvaltaren samarbeider med andre statlege etatar, Innovasjon Noreg, fylkeskommunane, kommunane og ulike organisasjonar i dette utviklingsarbeidet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.05.2023

Lokal hjort på menyen til eldre

Matstova på omsorgssenteret var pynta til fest. Kokkelærlingane på det kommunale kjøkkenet overraska med gryte og biffsnadder av lokal hjort, henta frå skogen.


Publisert 08.12.2022, Sist endra 08.12.2022

Vestlandsambassadørar i Berlin

Den store messa Internationale Grüne Woche (ISW) i Berlin er attende, etter pandemipause. Dei norske deltakarane er valde ut. Dette vert glimrande reklame for Noreg.


Publisert 02.12.2022

Varegga, Mat fra Bergen - vi er riktig lokale.

Skal berekraft vere meir enn eit fancy ord i forretningsstrategien, må alt ein gjer tenkast på som lokalt, miljø- og ressurssparande og sirkulært så langt som mogleg. Denne verksemda jobbar slik kvar dag.


Publisert 03.11.2022

IGW 2023 - mange kokkar…

…og mykje søl? På ingen måte, tvert imot. Åtte kokkar idemyldra og snekra ein nyskapande meny av vestnorske råvarer for besøkjande på messa IGW 2023 i Berlin.


Publisert 14.09.2022

Seminar om matsikkerhet 23. sept i Bergen

MATSIKKERHET NÅ?!

Ustabilitet i det internasjonale markedet for olje, pandemi og forsyningslinjene for handel påvirker den globale matforsyningen og norsk matproduksjonen sterkt for tiden. Samtidig varsles det endringer i klima som skaper styrtregn og uventet tørke i folkerike områder i verden. Hvilke konsekvenser får dette for norsk matproduksjon og matforsyning i framtida? 

 


Publisert 21.07.2022

Auke i lokalproduksjon av grønsaker i Vestland

Lokal produksjon av grønsaker i Vestland fylke har auka med 127 daa frå 2019-2021. Det gir forbrukarar i heile fylke moglegheit for å finne ferske, lokalproduserte grønsaker i sommar.


Publisert 07.03.2022

Kræsjkurs i mat og helse for eldre

Matgledekorpset i Vestland har laga ein kort film om gode måltid for eldre.


Publisert 11.11.2021

Gjev bedriftsutviklingspris til Siderklynga i Hardanger

Gjennom godt samarbeid på tvers av aktørar og kreative satsingar vann siderklynga nyleg bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Vestland.


Publisert 29.10.2021

Freistande smakar frå Fjord-Norge på verdas største matmesse

I det vestlandske fjordlandskapet vert det produsert mat- og reiselivsopplevingar i verdsklasse. 20 utvalde lokalmatverksemder frå Fjord Norge reiser januar 2022 til messa Internationale Grüne Woche (IGW) i Berlin.


Publisert 03.09.2021

Nytt matgledekorps i Vestland

Statsråd Olaug Bollestad lanserte nytt Matgledekorps i Vestland.