Nettverkssamlingar om kvalifiseringsprogrammet

Statsforvaltaren i Vestland held fram med nettverkssamlingar om kvalifiseringsprogrammet. 

Nettverket er ein fagleg møtestad og eit diskusjonsforum for Nav-tilsette i Vestland som arbeider med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvaltaren er vertskap, i samarbeid med Nav Vestland.

Nettverket har ei arbeidsgruppe som set tema for samlingane og bidreg med faglege innspel. I arbeidsgruppa for 2021 er det tilsette frå ulike Nav-kontor i Vestland, ein tilsett frå Nav Vestland og to tilsette frå Statsforvaltaren i Vestland.

Har du spørsmål om nettverket eller innspel til tema, så ver venleg å ta kontakt. Kontaktinformasjon finn du under "Kontaktpersonar" på denne sida.

Nettverkssamlingar i 2021

Datoar: 

Vi legg ut informasjon om tema for samlingane så snart dei er klare. Påmeldingsskjema kjem ut når samlingane nærmar seg. Vi tek atterhald om endringar.

Praktisk informasjon og påmelding

Klikk på datoane for å gå til oppslag i kurs- og konferansekatalogen. Vi legg ut informasjon om tema for samlingane så snart dei er klare. Vi opnar for påmelding om lag fire veker før kvar samling.

Dei digitale nettverkssamlingane er gratis og blir arrangert som digitalt møte i Teams. Oppkoplingslenkje sendast ut før samlinga til e-posten du har registrert i påmeldingsskjemaet.

 

Arkiv - Nettverkssamlingar i 2020

Stad: Bergen og digitalt

Datoar:

Medlemmar i arbeidsgruppa

  • Kari Askeland, Nav Bjørnafjorden
  • Roald Bergheim, Nav Bergenhus
  • Helene Flatøy Flotve, Nav Sunnfjord
  • Silje Hjelmeland, Nav Kvinnherad
  • Marie Isdahl, Nav Stord
  • Anja Aga Ramstad, Nav Sunnfjord
  • Marianne Bjørkly, Nav Vestland
  • Sunniva T. Skogen, Statsforvaltaren i Vestland
  • Inger-Helene Søgnen, Statsforvaltaren i Vestland