Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2023
13. des - 14. des 50 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Hanne Haugli og UiT Norges arktiske universitet Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2023/2024 Scandic Hotel Alta
13. des 50 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag. Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams (bruk lenken i artikkelteksten)
november 2023
30. nov 48 Statsforvalterne i Troms og Finnmark Møre og Romsdal og Innlandet Webinar om tverrfaglig samarbeid Microsoft Teams
30. nov - 01. des 48 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, NKK Økonomiforum 2023 Scandic Ishavshotel, Tromsø
30. nov 48 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, NAV Tromsø og NAV Porsanger NAVs ansvar for barns behov Teams
28. nov 48 RVTS Nord, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Hærstaben, Forsvarets veterantjeneste og familievernkontor, SIOPS Fagdag om veteraner Sykehusvegen 23, Tromsø
23. nov - 24. nov 47 RKBU i samarbeid med Statsforvalteren Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere Campus Tromsø (UIT Norges Arktiske Universitetet), Tromsø
22. nov 47 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i NAV som jobber med de vanskelige gjedssakene i vårt fylke Microsoft Teams
21. nov 47 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar Leve hele livet 21.november 2023 Digitalt på Teams
16. nov - 17. nov 46 Statsforvalteren i Nordland, Troms og Finnmark, Erfaringssentrum, NAPHA, KORUS Nord, RIO, Nordlandssykehuset, MARBORG. Erfaringskonsulentsamling Radisson Blue Hotel Bodø
15. nov - 16. nov 46 RVTS Nord IMDI Politiet Troms og Finnmark fylkeskommune Bufetat NAV UDI Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsforvalteren i Nordland Nordland fylkeskommune Arbeidstilsynet NASAK Kulturelt mangfold i nord Clarion Hotel The Edge, Tromsø
15. nov - 16. nov 46 Utdanningsdirektoratet og Statsforvalterene Erfaringskonferanse - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Bodø - Quality Hotel Ramsalt
14. nov 46 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet og prosjekt KVP Teams samling -KVP for veiledere i NAV i Troms og Finnmark Teams
12. nov - 14. nov 45 - 46 Finnmark treforum og Skognæringa i Troms Studietur for sagbruksinteresserte i Troms og Finnmark Trøndelag
10. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Digital fagsamling om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Microsoft Teams
08. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Erfaringskonferanse om samiske prosjekter i barnehage Scandic Alta
oktober 2023
31. okt - 01. nov 44 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Plan- og byggesakskonferansen 2023 The Edge Tromsø
24. okt - 25. okt 43 Oppvekst og barnevernavd Fagsamling for lærere i kvensk og finsk som andrespråk Tromsø
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - nettmøte i Teams
21. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni i Vadsø Scandic hotell Vadsø
19. okt - 20. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fylkesberedskapsrådsmøte i Kirkenes Thon Hotel Kirkenes
17. okt - 18. okt 42 Statsforvalteren i Troms og Finnmark/Samisk Høgskole Arbeidsseminar for fjernundervising Samisk Høgskole, Kautokeino
16. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fornybar energi tur Molde og Trøndelag
14. okt 41 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni Harstad 2023 Quality Hotel Harstad
11. okt 41 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Lær mer om behandling av innsynskrav! Microsoft Teams
07. okt 40 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni Tromsø 2023 Clarion Hotel The Edge, Tromsø
04. okt - 05. okt 40 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og RVTS Nord Nettverkssamling for psykososiale kriseteam Troms Malangen Resort, Balsfjord
september 2023
27. sep - 28. sep 39 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Velkommen til fagsamling for barnehagemyndigheten Clarion Hotel With, Tromsø
26. sep 39 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i NAV Digitalt
26. sep 39 KORUS Nord, Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagseminar overdoseforebyggende arbeid, Alta 26.september Thon hotel, Alta
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - nettmøte i Teams
24. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni Alta 2023 Scandic Hotel Alta
21. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland Digital samling om plan forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker Digitalt
20. sep - 21. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, RVTS Nord Nettverkssamling for psykososiale kriseteam Finnmark Thon Hotel, Kautokeino
19. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnskoleopplæring Digitalt
19. sep 38 Kvæfjord Matkultur i samarbeid med partnerskapet for lokalmat i Troms og Finnmark Mer grønt i nord Rå videregående skole, Borkenes
19. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar Leve hele livet 19.september Digitalt på Teams
15. sep 37 Oppvekst- og barnevern Tredje veiledningsmøte om integrering Teams
15. sep 37 Oppvekst og barnevern GSI innsamling høsten 2023 Teams
13. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams (bruk lenken i artikkelteksten)
august 2023
31. aug - 01. sep 35 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge Nettverkssamling for helse og omsorgsledere i Finnmark Scandic Karasjok
juli 2023
18. jul - 19. jul 29 Skardalen bygde- og kulturlag, Kåfjord kommune, Statsforvalteren i Troms og Finnmark Slåttekurs i Skárfvággi / Skardalen Skárfvággi / Skardalen, Kåfjord
juni 2023
21. jun 25 Seksjon barnehage, Oppvekst - og barnevernsavdelingen Digitalt fagmøte for PPT og de som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp På Teams
14. jun - 15. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettverkssamling ACT- og FACT-teamene i Nordland, Troms og Finnmark Thon Hotel Polar Tromsø
14. jun - 15. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet Erfaringskonferanse - Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring Radisson Blu, Tromsø
09. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar om ny boligsosial lov Microsoft Teams
06. jun - 07. jun 23 Tredriveren i Troms og Kystskogbruket Etableringsmøte Skognæringa i Troms Harstad og Bardufoss
06. jun - 07. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Nord Smittevernkonferanse for kommuner i Troms og Finnmark Thon Hotel Kirkenes
06. jun 23 KS Nord-Norge, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken Nettseminar Leve hele livet: Helsepersonellkommisjonens rapport – hvordan har responsen vært? Digitalt
mai 2023
30. mai 22 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Teams
Dato Arrangement
desember 2023
13. des - 14. des Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2023/2024
13. des Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
november 2023
30. nov Webinar om tverrfaglig samarbeid
30. nov - 01. des Økonomiforum 2023
30. nov NAVs ansvar for barns behov
28. nov Fagdag om veteraner
23. nov - 24. nov Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere
22. nov Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i NAV som jobber med de vanskelige gjedssakene i vårt fylke
21. nov Nettseminar Leve hele livet 21.november 2023
16. nov - 17. nov Erfaringskonsulentsamling
15. nov - 16. nov Kulturelt mangfold i nord
15. nov - 16. nov Erfaringskonferanse - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
14. nov Teams samling -KVP for veiledere i NAV i Troms og Finnmark
12. nov - 14. nov Studietur for sagbruksinteresserte i Troms og Finnmark
10. nov Digital fagsamling om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)
08. nov Erfaringskonferanse om samiske prosjekter i barnehage
oktober 2023
31. okt - 01. nov Plan- og byggesakskonferansen 2023
24. okt - 25. okt Fagsamling for lærere i kvensk og finsk som andrespråk
24. okt - 25. okt Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgiving
21. okt Statsborgerseremoni i Vadsø
19. okt - 20. okt Fylkesberedskapsrådsmøte i Kirkenes
17. okt - 18. okt Arbeidsseminar for fjernundervising
16. okt - 19. okt Fornybar energi tur
14. okt Statsborgerseremoni Harstad 2023
11. okt Lær mer om behandling av innsynskrav!
07. okt Statsborgerseremoni Tromsø 2023
04. okt - 05. okt Nettverkssamling for psykososiale kriseteam Troms
september 2023
27. sep - 28. sep Velkommen til fagsamling for barnehagemyndigheten
26. sep Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i NAV
26. sep Fagseminar overdoseforebyggende arbeid, Alta 26.september
26. sep - 27. sep Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgiving
24. sep Statsborgerseremoni Alta 2023
21. sep Digital samling om plan forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker
20. sep - 21. sep Nettverkssamling for psykososiale kriseteam Finnmark
19. sep Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnskoleopplæring
19. sep Mer grønt i nord
19. sep Nettseminar Leve hele livet 19.september
15. sep Tredje veiledningsmøte om integrering
15. sep GSI innsamling høsten 2023
13. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
august 2023
31. aug - 01. sep Nettverkssamling for helse og omsorgsledere i Finnmark
juli 2023
18. jul - 19. jul Slåttekurs i Skárfvággi / Skardalen
juni 2023
21. jun Digitalt fagmøte for PPT og de som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp
14. jun - 15. jun Nettverkssamling ACT- og FACT-teamene i Nordland, Troms og Finnmark
14. jun - 15. jun Erfaringskonferanse - Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring
09. jun Nettseminar om ny boligsosial lov
06. jun - 07. jun Etableringsmøte Skognæringa i Troms
06. jun - 07. jun Smittevernkonferanse for kommuner i Troms og Finnmark
06. jun Nettseminar Leve hele livet: Helsepersonellkommisjonens rapport – hvordan har responsen vært?
mai 2023
30. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning