Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2023
27. sep - 28. sep 39 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Velkommen til fagsamling for barnehagemyndigheten Clarion Hotel With, Tromsø
26. sep 39 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i NAV Digitalt
26. sep 39 KORUS Nord, Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagseminar overdoseforebyggende arbeid, Alta 26.september Thon hotel, Alta
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - nettmøte i Teams
24. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsborgerseremoni Alta 2023 Scandic Hotel Alta
21. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland Digital samling om plan forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker Digitalt
20. sep - 21. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, RVTS Nord Nettverkssamling for psykososiale kriseteam Finnmark Thon Hotel, Kautokeino
19. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnskoleopplæring Digitalt
19. sep 38 Kvæfjord Matkultur i samarbeid med partnerskapet for lokalmat i Troms og Finnmark Mer grønt i nord Rå videregående skole, Borkenes
19. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar Leve hele livet 19.september Digitalt på Teams
15. sep 37 Oppvekst- og barnevern Tredje veiledningsmøte om integrering Teams
15. sep 37 Oppvekst og barnevern GSI innsamling høsten 2023 Teams
13. sep 37 Arbeids- og velferdsdirektoratet, Statsforvaltaren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Trøndelag Ekspertkurs i økonomisk rådgivning Microsoft Teams (bruk lenken i artikkelteksten)
august 2023
31. aug - 01. sep 35 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og KS Nord-Norge Nettverkssamling for helse og omsorgsledere i Finnmark Scandic Karasjok
juli 2023
18. jul - 19. jul 29 Skardalen bygde- og kulturlag, Kåfjord kommune, Statsforvalteren i Troms og Finnmark Slåttekurs i Skárfvággi / Skardalen Skárfvággi / Skardalen, Kåfjord
juni 2023
21. jun 25 Seksjon barnehage, Oppvekst - og barnevernsavdelingen Digitalt fagmøte for PPT og de som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp På Teams
14. jun - 15. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettverkssamling ACT- og FACT-teamene i Nordland, Troms og Finnmark Thon Hotel Polar Tromsø
14. jun - 15. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet Erfaringskonferanse - Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring Radisson Blu, Tromsø
09. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar om ny boligsosial lov Microsoft Teams
06. jun - 07. jun 23 Tredriveren i Troms og Kystskogbruket Etableringsmøte Skognæringa i Troms Harstad og Bardufoss
06. jun - 07. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Nord Smittevernkonferanse for kommuner i Troms og Finnmark Thon Hotel Kirkenes
06. jun 23 KS Nord-Norge, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken Nettseminar Leve hele livet: Helsepersonellkommisjonens rapport – hvordan har responsen vært? Digitalt
mai 2023
30. mai 22 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Teams
26. mai 21 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i Samarbeid med NIBIO og Partnerskap for Lokalmat i Troms og Finnmark. Småskala grøntproduksjon for direktesalg i Nord-Norge Nettseminar
25. mai 21 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Invitasjon Bedre i lag Nord-Troms Reisafjord hotell, Storslett
24. mai 21 Statsforvalteren i Troms og FInnmark Invitasjon Bedre i lag Tromsø og omegn Thon Hotel Polar, Tromsø
23. mai 21 KS Nord-Norge, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken Nettseminar Leve hele Livet: Kompetanseplanlegging i praksis - erfaringer fra Sør-Varanger kommune Digitalt
23. mai - 24. mai 21 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt - nettmøte i Teams
22. mai 21 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Invitasjon Bedre i lag Sør-Troms og Ofoten Thon Hotell, Harstad
09. mai 19 Statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark Webinar om Matsikkerhet og beredskap Microsoft Teams
03. mai 18 Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS Midt og RVTS Nord Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge Digitalt
03. mai 18 Statsforvalteren i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, Sametinget, RVTS-Midt og RVTS-Nord Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge Digitalt
02. mai 18 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland Skjøtsel av kystlynghei i nord: Webinar Webinar
april 2023
26. apr 17 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Muligheter i kulturlandskapet? Mearrasiida, Indre Billefjord
26. apr 17 Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddaáeaddji Vejolašvuođat kultureanadagas? Mearrasiida, Billávuotna
26. apr - 28. apr 17 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Gruppeveiledning og kurs i offentlig helsearbeid for LIS 1-Leger Scandic Ishavshotell Tromsø
25. apr - 26. apr 17 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt nettmøte Teams
20. apr 16 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Muligheter i kulturlandskapet? Fram, Borkenes
18. apr - 20. apr 16 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagsamling landbruk for kommunene i Troms og Finnmark Harstad
18. apr 16 KS Nord-Norge. Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken UTSATT! Nettseminar Leve hele livet: Velferdsteknologi i kommunene Digitalt
17. apr - 18. apr 16 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Heimevernet og Politi Totalforsvarskonferansen Scandic Hotel Alta
mars 2023
30. mar 13 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Microsoft Teams
22. mar - 23. mai 12 - 21 Oppvekst og barnevernavdelingen Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2022/2023 Clarion Hotel The Edge, Tromsø
14. mar 11 KS Nord-Norge, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken Nettseminar Leve hele Livet: Om å rekruttere og beholde helsepersonell i kommunene Digitalt
09. mar 10 Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars 2023 Digitalt
06. mar - 08. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmar Obligatorisk akuttkurs og første gruppeveiledning for LIS1 i Finnmarkskommunene Scandic hotell Alta
februar 2023
27. feb - 28. feb 9 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vintermøtet 2023 Scandic Ishavshotel, Tromsø
14. feb 7 KS Nord-Norge, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Husbanken Nettseminar - aldersvennlig samfunn Digitalt
13. feb 7 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Miniseminar Konfliktforebyggende tiltak mellom landbruk og reindrift Teams
02. feb 5 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar om samisk språk i barnehage og skole- for foresatte Nettseminar på Teams
Dato Arrangement
september 2023
27. sep - 28. sep Velkommen til fagsamling for barnehagemyndigheten
26. sep Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i NAV
26. sep Fagseminar overdoseforebyggende arbeid, Alta 26.september
26. sep - 27. sep Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgiving
24. sep Statsborgerseremoni Alta 2023
21. sep Digital samling om plan forebygging av omsorgssvikt og atferdsvansker
20. sep - 21. sep Nettverkssamling for psykososiale kriseteam Finnmark
19. sep Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnskoleopplæring
19. sep Mer grønt i nord
19. sep Nettseminar Leve hele livet 19.september
15. sep Tredje veiledningsmøte om integrering
15. sep GSI innsamling høsten 2023
13. sep Ekspertkurs i økonomisk rådgivning
august 2023
31. aug - 01. sep Nettverkssamling for helse og omsorgsledere i Finnmark
juli 2023
18. jul - 19. jul Slåttekurs i Skárfvággi / Skardalen
juni 2023
21. jun Digitalt fagmøte for PPT og de som fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp
14. jun - 15. jun Nettverkssamling ACT- og FACT-teamene i Nordland, Troms og Finnmark
14. jun - 15. jun Erfaringskonferanse - Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring
09. jun Nettseminar om ny boligsosial lov
06. jun - 07. jun Etableringsmøte Skognæringa i Troms
06. jun - 07. jun Smittevernkonferanse for kommuner i Troms og Finnmark
06. jun Nettseminar Leve hele livet: Helsepersonellkommisjonens rapport – hvordan har responsen vært?
mai 2023
30. mai Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
26. mai Småskala grøntproduksjon for direktesalg i Nord-Norge
25. mai Invitasjon Bedre i lag Nord-Troms
24. mai Invitasjon Bedre i lag Tromsø og omegn
23. mai Nettseminar Leve hele Livet: Kompetanseplanlegging i praksis - erfaringer fra Sør-Varanger kommune
23. mai - 24. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving
22. mai Invitasjon Bedre i lag Sør-Troms og Ofoten
09. mai Webinar om Matsikkerhet og beredskap
03. mai Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge
03. mai Barns beste - forebygging av vold og overgrep mot barn unge
02. mai Skjøtsel av kystlynghei i nord: Webinar
april 2023
26. apr Muligheter i kulturlandskapet?
26. apr Vejolašvuođat kultureanadagas?
26. apr - 28. apr Gruppeveiledning og kurs i offentlig helsearbeid for LIS 1-Leger
25. apr - 26. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving
20. apr Muligheter i kulturlandskapet?
18. apr - 20. apr Fagsamling landbruk for kommunene i Troms og Finnmark
18. apr UTSATT! Nettseminar Leve hele livet: Velferdsteknologi i kommunene
17. apr - 18. apr Totalforsvarskonferansen
mars 2023
30. mar Ekspertkurs i økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
22. mar - 23. mai Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2022/2023
14. mar Nettseminar Leve hele Livet: Om å rekruttere og beholde helsepersonell i kommunene
09. mar Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars 2023
06. mar - 08. mar Obligatorisk akuttkurs og første gruppeveiledning for LIS1 i Finnmarkskommunene
februar 2023
27. feb - 28. feb Vintermøtet 2023
14. feb Nettseminar - aldersvennlig samfunn
13. feb Miniseminar Konfliktforebyggende tiltak mellom landbruk og reindrift
02. feb Nasjonalt nettseminar om samisk språk i barnehage og skole- for foresatte