Studietur for sagbruksinteresserte i Troms og Finnmark

Dato:
12. november 2023 - 14. november 2023
Sted:
Trøndelag
Arrangør:
Finnmark treforum og Skognæringa i Troms
Målgruppe:
Sagbrukseiere og andre som ønsker å satse mer på skogbasert verdiskaping i Troms og Finnmark
Påmeldingsfrist:
27. oktober 2023 16.00
Høvla villmarkspanel, foto Helge Molvig

12.-14. november arrangerer Finnmark treforum i samarbeid med Skognæringa Troms, studietur til Trøndelag. 

Publisert 13.09.2023

Både Troms og Finnmark ønsker å øke aktiviteten innen sagbruksvirksomhet. Derfor går Finnmark treforum og Skognæringa i Troms sammen om å arrangere en felles studietur. Dersom du driver med sagbruk i dag, eller er i oppstartsfasen og ønsker å lære mer, kan du bli med på tur. 

Vi har fått Rune Hedegart i Kystskogbruket til å hjelpe oss med programmet. Endringer vil komme, men ytre rammer er at vi reiser til Trondheim på søndag den 12. november der vi overnatter. 13. november begynner programmet og det blir retur fra Værnes på ettermiddagen den 14. november. 

De fleste kostnadene dekkes av skognæringsforumene, men hver deltaker betaler en egenandel på kr 1500,-. Ved stor interesse forbeholder vi oss retten til å styre hvem som får delta. Et kriterie for å prioritere er ønske og intensjon om å starte opp produksjon innenfor sagbruk og trebearbeiding. 

Påmeldingsfrist torsdag 12. oktober kl 12.

De som får plass på turen bestiller selv fly til og fra Værnes på rimeligste måte. Dette blir refundert i etterkant, med fratrekk for egenandelen på kr 1500,-.

  

 

Påmelding til studietur sagbruk 12.-14. november

Flervalg eller enkeltvalg
Dato:
12. november 2023 - 14. november 2023
Sted:
Trøndelag
Arrangør:
Finnmark treforum og Skognæringa i Troms
Målgruppe:
Sagbrukseiere og andre som ønsker å satse mer på skogbasert verdiskaping i Troms og Finnmark
Påmeldingsfrist:
27. oktober 2023 16.00