Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere

Dato:
23. november 2023 10.00 - 24. november 2023 15.00
Sted:
Campus Tromsø (UIT Norges Arktiske Universitetet), Tromsø
Arrangør:
RKBU i samarbeid med Statsforvalteren
Målgruppe:
Psykologer og ledere i kommunen

Velkommen til årets regionale nettverkssamling i Tromsø, den 23. og 24. november 2023.

Publisert 26.10.2023

På årets program står følgende: 

23.nov kl 11.15 - 15.45: «Slik styrker vi folks psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi» v/Arne Holte, Professor emeritus i helsepsykologi, UiO og tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet. Foredraget ved Professor Arne Holte vil være et arrangement som åpner opp for flere tilhørere. Når dere melder dere på nettverkssamlingen er dere automatisk påmeldt Holte sitt foredrag. Hvis dere ønsker å spre info om det åpne foredraget til øvrige kolleger finner dere egen lenke til dette her (krever påmelding).

«Ungdata – et verktøy for kommunene. Hva viser resultatene og hvordan blir de brukt?» 
v/ Trude Aalmen, KORUS  

Erfaringsdeling fra Sortlandshjelpa og Harstadhjelpa, ved kommunepsykologene i Sortland og Harstad kommune, Andreas Lande og Christian Robstad Kronhaug 

FACT ung – informasjon om satsningen ved kompetansesentrene (NAPHA og RKBU Nord), og erfaringsdeling fra FACT Ung team i Nord 

Småsamfunn og storpolitikk – krig i Ukraina og krise i Sør-Varanger v/kommunepsykolog Ingvild Trøyte Johnsen i Kirkenes, Sør-Varanger

Fra psykologforeningen - spesialrådgiver Anette Clausen

Folkeopplysningskampanje om selvmordsforebygging v/RVTS

Det settes av god tid til å kunne snakke sammen og dele erfaringer. Det legges opp til dialog i grupper og plenum over de aktuelle tema for dagene. 

Samlingen søkes godkjent som vedlikeholdskurs psykologspesialister.

Støtte til deltakelse:

Det er mulig å få dekket hele eller deler av reisekostnadene gjennom midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Hver kommune kan samlet sende søknad om dekning av reiseutgifter i forbindelse med nettverkssamlingen. Søknaden må inneholde kontonummer og organisasjonsnummer, samt hva utbetaling skal merkes med. Vedlegg til reiseutlegg/overnatting legges ved søknaden. Reisekostnader dekkes innenfor en gitt ramme, og tildeles etter skjønnsmessig utmåling. Frist for å søke dekning er 1 uke etter arrangementet.  

Søknad sendes til: mavpe@statsforvalteren.no 

Påmelding:

For mer informasjon og påmelding trykk her 

påmeldingsfrist 14.november

Ved spørsmål ta kontakt med Marte Rye ved RKBU Nord: marte.rye@uit.no 

Dato:
23. november 2023 10.00 - 24. november 2023 15.00
Sted:
Campus Tromsø (UIT Norges Arktiske Universitetet), Tromsø
Arrangør:
RKBU i samarbeid med Statsforvalteren
Målgruppe:
Psykologer og ledere i kommunen

Kontaktpersoner