Nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere i NAV som jobber med de vanskelige gjedssakene i vårt fylke

Dato:
22. november 2023 09.00 - 11.00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Gjeldsrådgivere og veiledere i NAV
Publisert 25.10.2023

Vi gjennomfører nettseminar for gjeldsrådgivere og veiledere som jobber med de vanskelige gjeldssakene i vårt fylke 22.11.23 kl 0900-1100. Vi ønsker å utvide deltakelsen i det vi tidligere har kalt «nettverk for gjeldsrådgivere», med å tilby eventuelt andre veiledere som jobber med de tyngste sakene i Nav, det vil si nivå 3, til å delta på disse samlingene også.

 

Dette er den fjerde samlingen av i alt fire samlinger i 2023. Vegard Dybvik fra Husbanken, Lisbeth Pedersen Brengen og Sølvi Otterå holder innlegg. 

Program

09:00 - 09:05 Innledning - Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/seniorrådgiver Ingunn Dahlen
09:05 - 09:35 Innlegg fra Husbanken v/Vegard Dybvik
09:35 - 09:45 Pause
09:45 - 11:00 Innlegg fra Namsfogden i Troms og Finnmark v/Lisbeth Pedersen Brendgen og Sølvi Tonje Otterå

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet, og presiserer at temaene er på nivå 3, de mest krevende sakene.

 

Vel møtt!

Dato:
22. november 2023 09.00 - 11.00
Sted:
Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Gjeldsrådgivere og veiledere i NAV

Kontaktpersoner