Digitalt møte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnskoleopplæring

Dato:
19. september 2023 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Offentlige og private skole- og barnehageeiere, universiteter og høyskoler som inngår partnerskap i ordningen, kontaktpersoner i regionale nettverk, representanter i samarbeidsforum for tilskuddsordningen

Tirsdag 19. september inviterer Statsforvalteren til informasjonsmøte om tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring.

Møtet er åpent for alle som allerede deltar eller planlegger å delta i ordningen.

Publisert 25.08.2023

Tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling skal bidra til å øke kompetansen og kvaliteten i barnehager, skoler, kommuner, fylkeskommuner og hos universiteter og høyskoler.

Ordningen består av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Kompetanseløftet), Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp) og Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole (Dekomp).

Målet vårt for møtet er å få gitt oppdatert informasjon til aktørene i tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling. Vi vil informere om retningslinjene i ordningen, om overordnet plan og de langsiktige planene som er utarbeidet for hver av delordningene. Videre vil vi gjennomgå prosessen for å levere behovsmelding for 2024.

Vi oppfordrer alle inviterte til å delta i møtet, også om virksomheten ikke har umiddelbare planer om å inngå i partnerskap og søke om midler.

Lenke til informasjon om ordningen på vår hjemmeside:

https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/barnehage-opplaring/lokal-kompetanseutvikling-i-barnehage-og-grunnopplaring/

 

Klikk her for å bli med i møtet

Dato:
19. september 2023 13.00 - 15.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Offentlige og private skole- og barnehageeiere, universiteter og høyskoler som inngår partnerskap i ordningen, kontaktpersoner i regionale nettverk, representanter i samarbeidsforum for tilskuddsordningen