Tilskudd ved produksjonssvikt

Her finner du informasjon til behandling av søknader om tilskudd etter produksjonssvikt.


Publisert 12.07.2023

Kornprodusenter som ønsker å slå korn til grovfôr

Vi får noen spørsmål knyttet til tilskudd til produksjonstilskudd og tilskudd ved produksjonssvikt når korn slås til grovfôr, og det planlegges for en vekst nr. 2. Rundskriv 2023/25 fra Landbruksdirektoratet gir presiseringer av regelverket i slike tilfeller, herunder:


Publisert 12.07.2023

Overføring til Agros

Vekstgruppe korn, frukt og grovfôr med husdyr er overført til Agros fra søknadsomgangen 2023.


Publisert 06.07.2023

Regionale miljøkrav – tilpasning i 2023 på grunn av tørken

På grunn av tørkesituasjonen i år, lite halm i utgangspunktet og behovet for å samle halm til fôr og strø, ser vi behov for en tilpasning i de regionale miljøkravene, krav 5 og 6, for 2023.


Publisert 03.07.2023, Sist endret 12.07.2023

Informasjon og demonstrasjon av Agros for saksbehandlere

Fredag 7. juli kl. 9-11 demonstrerte Landbruksdirektoratet søknads- og saksbehandlingssystemet Agros for ordningen tilskudd ved produksjonssvikt.
Opptaket legges på Agros-siden på Landbruksdirektoratets side for elektroniske tjenester.


Publisert 27.06.2023, Sist endret 30.06.2023

Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken

Etter møter mellom LMD, Norges Bondelag og Norges Bonde og småbrukarlag, er det iverksatt nye tiltak for å avhjelpe i tørkesituasjonen.


Publisert 21.06.2023, Sist endret 12.07.2023

Digital møteplass om tørken og produksjonssviktordningen

Vi vurderer behovet for møter fortløpende frem mot søknadsfristen


Publisert 21.06.2023

Feil tittel på meldingsskjema i arkiv

(Feil rettet 15. juni)
Landbruksdirektoratet har fått tilbakemeldinger om at meldinger om produksjonssvikt fra det nye meldesystemet har blitt liggende i kommunens post- og arkivsystem som «søknadsskjema».


Publisert 13.06.2023, Sist endret 12.07.2023

Nytt meldesystem for bønder - tilskudd ved produksjonssvikt

Bønder må fra 2023 sende inn melding om produksjonssvikt digitalt.


Publisert 13.06.2023

Tilskudd ved produksjonssvikt i 2023

Per 13. juni har vi sendt inn prognose til Landbruksdirektoratet på grunne av den pågående tørkesituasjonen. Prognosen er naturlig nok usikker og været de neste dagene/ukene vil være avgjørende for potensiell produksjonssvikt. 

Nedenfor har vi samlet noen erfaringer fra skadeåret 2018 som kan være nyttige for kommunene.


Publisert 26.10.2022

Vurderinger i vekstgruppe grovfôr med husdyr

Her har vi samlet spesielle vurderinger som gjelder søknader i vekstgruppe grovfôr med husdyr.