Overføring til Agros

Vekstgruppe korn, frukt og grovfôr med husdyr er overført til Agros fra søknadsomgangen 2023.

Publisert 12.07.2023

For de andre vekstgruppene brukes fortsatt ELF.

Søkere blir ledet til riktig skjema via Landbruksdirektoratets nettside.

 

Tilganger

De som har fått tilgang til meldesystemet i Agros vil også få tilgang som saksbehandler for produksjonssvikt i Agros. 
Ved spørsmål om tilganger, kontakt Ragnhild Skar eller Egil Kolberg.

Opplæring 

Fredag 7. juli demonstrerte Landbruksdirektoratet søknads- og saksbehandlingssystemet Agros for ordningen tilskudd ved produksjonssvikt.
Opptaket legges på Agros-siden på Landbruksdirektoratets side for elektroniske tjenester.

Les mer


Spørsmål og innspill til ny løsning

Om dere har spørsmål eller innspill til de nye skjemaene i Agros, kan dere sende epost til support@landbruksdirektoratet.no 


Innkomne søknader i ELF

I uke 28 får de som har sendt inn søknader for korn, frukt eller grovfôr med husdyr et brev fra oss med beskjed om at de har brukt feil skjema og med veiledning til hvor rett meldeskjema og søknadsskjema ligger. Kopi av brevene er sendt til de aktuelle kommunene. Søknadene er avsluttet i ELF.