Tilskudd etter produksjonssvikt  (tidl. erstatning etter avlingssvikt)

Her finner du informasjon til behandling av søknader om tilskudd etter produksjonssvikt.


Publisert 30.11.2023

Produksjonssviktnytt - uke 48

Nedenfor finner du aktuelt nytt om produksjonssviktordningen


Publisert 15.11.2023, Sist endret 15.11.2023

Produksjonssviktnytt - uke 46

Nedenfor finner du aktuelt nytt om produksjonssviktordningen


Publisert 08.11.2023

Produksjonssviktnytt - uke 45

Nedenfor finner du aktuelt nytt om produksjonssviktordningen


Publisert 01.11.2023

Produksjonssviktnytt uke 44

Nedenfor finner du aktuelt om produksjonssviktordningen.


Publisert 18.10.2023

Produksjonssviktnytt uke 42

Nedenfor finner du aktuelt om produksjonssviktordningen.


Publisert 18.10.2023, Sist endret 01.11.2023

Forskuddsutbetalinger

Her finner du opplysninger om forskuddsutbetalinger, når kommunen kan videresende søknader til Statsforvalteren og hvordan søknadene prioriteres.


Publisert 15.08.2023

Erstatningsordninger etter ekstremværet

Det er to statlige erstatningsordninger som er aktuelle etter tørken og flommen i sommer: Naturskadeordningen og tilskudd ved produksjonssvikt.


Publisert 09.08.2023

Produksjonssvikt etter flom og jordskred

Brukere må sende inn ny melding dersom det kan blir produksjonssvikt på grunn av ny skadeårsak.

Ved flom og skred kan også naturskadeerstatning bli aktuelt.


Publisert 12.07.2023

Kornprodusenter som ønsker å slå korn til grovfôr

Vi får noen spørsmål knyttet til tilskudd til produksjonstilskudd og tilskudd ved produksjonssvikt når korn slås til grovfôr, og det planlegges for en vekst nr. 2. Rundskriv 2023/25 fra Landbruksdirektoratet gir presiseringer av regelverket i slike tilfeller, herunder:


Publisert 12.07.2023

Overføring til Agros

Vekstgruppe korn, frukt og grovfôr med husdyr er overført til Agros fra søknadsomgangen 2023.