Tilskudd ved produksjonssvikt (tidl. erstatning etter avlingssvikt)

Flyfoto fra Romerike som viser åkre med tørkeskader. Juni 2023
Tørkeskadde åkre på Romerike juni 2023 Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Oppdatert 19.06.2023

Landbruksforetak kan søke tilskudd ved produksjonssvikt som skyldes klimatiske forhold.

Husk å gi melding til kommunen så fort du har mistanke om at skade kan ha oppstått. Melding gir du elektronisk via egen tjeneste i Altinn

Melding om mulig skade er ikke å regne som søknad. Du må også levere søknad innen søknadsfristen 31. oktober. Du finner søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet.

Skjermdump fra fagsystemet Agros

 

Les mer om ordningen og tilpasninger for 2023 på Landbruksdirektoratets nettsider.

 


Publisert 15.08.2023

Erstatningsordninger etter ekstremværet

Det er to statlige erstatningsordninger som er aktuelle etter tørken og flommen i sommer: Naturskadeordningen og tilskudd ved produksjonssvikt.