Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Statsforvalteren i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2019
12. des 50 Fylkesmannen i Innlandet Jordvernkonferanse for Innlandet Scandic Lillehammer Hotell
04. des 49 Fylkesmannen i Innlandet, vergemålsavdelingen Vergekurs på Lillehammer 4. desember Industrigata 17 ( Fylkesmannens lokaler.
november 2019
28. nov 48 Etikknettverket for helse og omsorgstjenester i Hedmark i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og KS Etisk refleksjon - kompass for helsepersonell i ulendt terreng Scandic Ringsaker
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing Hafjell og Hamar
27. nov - 28. nov 48 Miljødirektoratet, Difi, KS, fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Fylkesmannen i Innlandet Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland Scandic Hafjell
26. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet og Oppland fylkeskommune Mat, måltids- og bevegelsesglede i barnehage og SFO Scandic Lillehammer hotel
20. nov - 21. nov 47 USHT Hedmark, USHT Oppland, Sykehuset Innlandet, Ringsaker, Hamar og Gran kommuner og Fylkesmannen i Innlandet Nasjonalt kurs i sykehjemsmedisin Wood hotell Brumunddal
20. nov 47 Fylkesmannen i Innlandet, Vergemålsavdelingen Vergekurs på Elverum 20. november Scandic Elgstua, Elverum
20. nov 47 Fylkesmannen i Innlandet, Politiet, IMDI, RVTS Øst, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Likestillingssenteret Negativ sosial kontroll - er det noe å snakke om i Innlandet? Hamar katedralskole
19. nov - 20. nov 47 Barnehage og opplæring Nettverksmøte for PPT-ledere i Innlandet Scandic hotell, Lillehammer
19. nov 47 Matgledekorpset og Fylkesmannen i Innlandet Otta: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet Otta videregående skole
18. nov 47 Matgledekorpset og Fylkesmannen i Innlandet Tynset: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet Kompetansesenteret Aumliveien 4c
13. nov 46 Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKT, Hamar interkommunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet Våg å se - våg å handle! Vågå, kulturhuset
12. nov 46 Matgledekorpset og Fylkesmannen i Innlandet Kongsvinger: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet Kongsvinger videregående skole
12. nov 46 Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKT, Hamar interkommunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet Våg å se - våg å handle! Lillehammer, Statens vegvesen auditoriet
11. nov - 12. nov 46 Fylkesmannen i Innlandet Kommunesamling skogbruk 2019 Honne Hotell og Konferansesenter
11. nov - 12. nov 46 Barnehage og oppvekst Ledersamling for barnehagemyndighet og skoleeier. Scandic Lillehammer hotell
11. nov 46 Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring Fagdag om barnekonvensjonen Scandic Lillehammer hotell
11. nov 46 Matgledekorpset og Fylkesmannen i Innlandet Gjøvik: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet Gjøvik videregående skole
07. nov 45 Barnehage og oppvekst Inkluderende barnehage og skolemiljø "De voksne så liksom bare forbi det hele" Scandic Lillehammer hotel
oktober 2019
30. okt - 31. okt 44 Fylkesmannen i Innlandet, KORUS-Øst Rusforum Innlandet 2019 Scandic Lillehammer Hotel
29. okt 44 Fylkesmannen i Innlandet, Barnehage og opplæring Rammeplankonferanse med digitalt blikk på rammeplanen Lillehammer, Scandic hotell
29. okt 44 Fylkesmannen i Innlandet Dialogmøte Leve hele livet O'Leary (Victoria) Hamar kommune
28. okt 44 Fylkesmannen i Innlandet, Barnehage og opplæring Rammeplankonferanse med digitalt blikk på rammeplanen Hamar, Scandic hotell
28. okt 44 Fylkesmannen i Innlandet Dialogmøte Leve hele livet Skaslien, Grue kommune
23. okt 43 Berit Midthus Vergekurs på Gjøvik 23.10.19 Quality Strand Hotel Gjøvik
22. okt - 23. okt 43 Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark og Oppland fylkeskommuner Plan- og bygningslov-konferansen 2019 Scandic Lillehammer Hotel
22. okt 43 Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKT, Hamar interkommunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet Våg å se - våg å handle! Tynset, Kulturhuset veslesalen
18. okt 42 Fylkesmannen i Innlandet Dialogmøte Leve hele livet Vestre-Toten rådhus, kommunestyresalen
17. okt 42 Fylkesmannen i Innlandet Dialogmøte Leve hele livet Scandic Valdres hotell
02. okt 40 Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKT, Hamar interkommunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet Våg å se - våg å handle! Elverum, Kommunehuset Folkvang
01. okt 40 Likestillingssenteret, Gudbrandsdal krisesenter IKT, Hamar interkommunale krisesenter og Fylkesmannen i Innlandet Våg å se - våg å handle! Hamar, Statens hus
september 2019
25. sep 39 Sykehuset Innlandet HF og Fylkesmannen i Innlandet Smittevernkonferansen 2019 Scandic Lillehammer Hotel
24. sep 39 Fylkesmannen i Innlandet, Enhet jord og mat Miljøtiltak i jordbruket Scandic Lillehammer Hotel
23. sep 39 Fylkesmannen i Innlandet Dialogmøte Leve hele livet Scandic Hotell Lillehammer
19. sep 38 Fylkesmannen i Innlandet, Barnehage og opplæring Inspirasjonssamling for nyutdannede barnehagelærere i Innlandet Wood hotel, Brummunddal
19. sep 38 Fylkesmannen i Innlandet Dialogmøte Leve hele livet Otta, Thon Hotell
18. sep 38 Fylkesmannen i Innlandet Dialogmøte Leve hele livet Tynset - Tunnatoriet Kompetansesenteret
17. sep 38 Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring Fagdag i norsk for videregående Scandic Lillehammer Hotel
12. sep 37 Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring Fagdag i norsk for grunnskolen Scandic Lillehammer Hotel
12. sep - 13. sep 37 Fylkesmannen i Innlandet ROS-Workshop og kontaktmøte beredskap 12. og 13. september Scandic Ringsaker, Olrud
11. sep 37 Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring Fagdag i engelsk for grunnskolen Scandic Lillehammer Hotel
10. sep 37 Fylkesmannen i Innlandet, barnehage og opplæring Fagdag i matematikk for grunnskolen Scandic Lillehammer Hotel
august 2019
29. aug 35 Fylkesmannen i Innlandet Fagdag vernskogforvaltning og fjellskogbruk Skjerdingen høyfjellshotell, Hirkjølen
28. aug 35 Barnehage og oppvekst Kultur for læring - skolering for nytilsatte i barnehage Statens hus, Hamar
juni 2019
20. jun 25 Fylkesmannen/NIBIO AR5 feltkurs Folldal, oppmøte: Gruvekroa, Folldal gruver
13. jun 24 Fylkesmannen/NIBIO AR5 feltkurs Gjøvik; oppmøte i rådhuset
11. jun 24 Berit Midthus Vergekurs, Sted Lillehammer Statens Hus Lillehammer
11. jun 24 Berit Midthus Vergekurs, Sted Otta Thon Hotell Otta
06. jun 23 Barnehage og opplæring PPT-ledernettverk Hedmark og Oppland Wood hotell, Brumunddal
Dato Arrangement
desember 2019
12. des Jordvernkonferanse for Innlandet
04. des Vergekurs på Lillehammer 4. desember
november 2019
28. nov Etisk refleksjon - kompass for helsepersonell i ulendt terreng
27. nov - 28. nov Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing
27. nov - 28. nov Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland
26. nov Mat, måltids- og bevegelsesglede i barnehage og SFO
20. nov - 21. nov Nasjonalt kurs i sykehjemsmedisin
20. nov Vergekurs på Elverum 20. november
20. nov Negativ sosial kontroll - er det noe å snakke om i Innlandet?
19. nov - 20. nov Nettverksmøte for PPT-ledere i Innlandet
19. nov Otta: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet
18. nov Tynset: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet
13. nov Våg å se - våg å handle!
12. nov Kongsvinger: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet
12. nov Våg å se - våg å handle!
11. nov - 12. nov Kommunesamling skogbruk 2019
11. nov - 12. nov Ledersamling for barnehagemyndighet og skoleeier.
11. nov Fagdag om barnekonvensjonen
11. nov Gjøvik: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet
07. nov Inkluderende barnehage og skolemiljø "De voksne så liksom bare forbi det hele"
oktober 2019
30. okt - 31. okt Rusforum Innlandet 2019
29. okt Rammeplankonferanse med digitalt blikk på rammeplanen
29. okt Dialogmøte Leve hele livet
28. okt Rammeplankonferanse med digitalt blikk på rammeplanen
28. okt Dialogmøte Leve hele livet
23. okt Vergekurs på Gjøvik 23.10.19
22. okt - 23. okt Plan- og bygningslov-konferansen 2019
22. okt Våg å se - våg å handle!
18. okt Dialogmøte Leve hele livet
17. okt Dialogmøte Leve hele livet
02. okt Våg å se - våg å handle!
01. okt Våg å se - våg å handle!
september 2019
25. sep Smittevernkonferansen 2019
24. sep Miljøtiltak i jordbruket
23. sep Dialogmøte Leve hele livet
19. sep Inspirasjonssamling for nyutdannede barnehagelærere i Innlandet
19. sep Dialogmøte Leve hele livet
18. sep Dialogmøte Leve hele livet
17. sep Fagdag i norsk for videregående
12. sep Fagdag i norsk for grunnskolen
12. sep - 13. sep ROS-Workshop og kontaktmøte beredskap 12. og 13. september
11. sep Fagdag i engelsk for grunnskolen
10. sep Fagdag i matematikk for grunnskolen
august 2019
29. aug Fagdag vernskogforvaltning og fjellskogbruk
28. aug Kultur for læring - skolering for nytilsatte i barnehage
juni 2019
20. jun AR5 feltkurs
13. jun AR5 feltkurs
11. jun Vergekurs, Sted Lillehammer
11. jun Vergekurs, Sted Otta
06. jun PPT-ledernettverk Hedmark og Oppland